Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Janulkova

f 167a

Jest jich patero: Václav, Jan, Zuzanna, Anka, Dorotha a Margeta mateř jejich šestá.
Ti si[rotci] mají podsedek zaplacenej, na kterémž společně s mateří svou zůstávajíc se živí.
Ten když prodán bude a zač, to se budoucně má zápisem zaopatřiti a do register nových purgkrechtních i sirot[čích] položiti a potomně, co na kterého z nich přijde, i rozdíly mají se učiniti.
Více ti s[irotci] mají vinohrad na Kněždubsku v Vlčí hoře zaplacenej.
Více jim náleží na čtvrti roli, kterejž Bartoš Laz drží
7 R. Na to jest položeno od téhož Bartoše 3 R. Ty sou vydány mateři těch sirot[ků].

Z tohoto statku má se dojíti do peněz sirotčích dluhy za neboštíka Jíry Janoulka 3 R, jakž se z regimenu našlo.

Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Václava Janulka přijato za grunt 2 R.
Ty jsou dány Janovi, Zuzanně a Dorothě, každýmu po 20 gr.
Dorota prodal díl svůj Václavovi bratru svému.
A Jan umřel, jakž při gruntě zapsáno o tom.
Již Zuzanně samé z tohoto gruntu pokládati se má.