Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

62 Nápadníci n[ebožtíka] Vaška Braneckého

f 168a

Jest jich dva: Macek a Vala.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo prvnější vyzdvižení jejich ještě toto:
Item Mackovi, což na něj po Anně sestře jeho zemřelej připadlo 8 R 20 gr.
Item Valovi též se jemu našlo i s tím, což po Anně sestře jeho na něj připadlo 17 R 20 gr.
Summa všeho, což se ještě nadepsaným nápadníkům k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 26 R 10 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě 37 v Městečku Pavla bratra jejich 13 R
10 gr. Ty sou vyšlé a za tímž Pavlem zadržalé zůstávají.
A hotových při právě zůstává 13 R.

Letha 1594 přijato od Pavla Braneckýho za grunth peněz ročních 13 R 10 gr.
Ty jsou vydány Valovi na díl jeho.