Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 Nápadníci po n[ebožtíku] Tomšovi Zelníkovým

f 175a

Zůstali jest jich trý: Jan, Dorota, Barbora a Kateřina mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku, kterýž Vala Zelníků drží 18 R.
Více těm nápadníkům náleží na Janovi Tlustým za zabití otce jejich 40 R.
Pars 58 R.
Dělíce na 4 díly, dostane se na jeden každej díl po 14 R
15 gr.
Na to jest jim ku právu položeno toto:
Item z podsedku Valenty Zelníkovýho 18 R.
A za smrt nebožt[íka] otce jejich od Jana Tlustého 24 R.

Vydání s tej hotovej summy:
Item Kateřině mateři dáno 12 R, dodati se jí má k doplnění dílu jejího 2 R 15 gr.
f 175b
Item Janovi dáno 13 R, dodati se jemu má 1 R 15 gr.
Item Barboře dáno 13 R, dodati se jí má 1 R 15 gr.
Item Dorotě dáno 5 R, dodati se jí má 9 R 15 gr.
Pars všeho, což se jim dodati má, učiní 15 R.
Ty jsou všecky z statku n[ebožtíka] Jana Tlustého vyšlé před mnoha lethy a při právě hotové zůstávati mají.

Dorotě dáno na vyšlou spravedlnost její 2 R 19 gr 1 den.
Letha [15]95 dáno Dorotě na díl její 3 R.
Barboře dáno ostatních 1 R 15 gr.
Janovi dáno též 1 R 11 gr.
Letha [15]96 dáno Dorotě na díl její 2 R.
Letha [15]98 Dorotě dodáno ostatek spravedlnosti její z vyšlých peněz 1 R 25 gr 6 den.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.