Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Moškorového

f 178a

Jest jeden Martin, ten při mateři své jsouc malý zůstává.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti:
Na podsedku 45 v Měst[ečku] Lukáše Ofúkalového 27 R. A ty má pokládati od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
A mimo to témuž sirotku nachází se hotových při právě 4 R.

Letha [15]94 přijato z gruntu Lukáše Ofúkalova 2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Z toho dáno od vkladu do register těchto 1 gr 1 den.
Letha [15]95 přijato z gruntu Lukáše Ofoukalového 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Lukáše Ofoukalova peněz 2 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Lukáše Ofoukalového 2 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Václava Novákova 2 R. Act[um] za purg[mistra] Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Novákova za grunt 2R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Václava Novákova za grunt 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Václava Novákova za grunt 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Slováka za grunt 15 gr.
Více položil na roční peníze 1 R 15 gr.
f 178b
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Martina Slováka za grunt 2 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Vale Vávrového za g[runt] 2 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Vavřín Miklíčků za grunt po vyjití lhoty 2 R.