Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Tomancovýho

f 180a
66 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Tomancovýho

Jest jich dva: Jíra a Jan, ti slouží ve Lhotě bez vůle vrchnosti a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku Jakuba Kubíčkovýho 7 R. Ty jak jim jíti mají, knihami purgkrechtními novejmi při gruntě 46 v Měst[ečku] se spravíš.
O jiné spravedlnosti aby kde co jmíti měli, se neví.

Jakož náleželo Jírovi svrchu psanému sirotku spravedlnosti jeho 3 R 15 gr, taková spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně přišla a jest odvedena s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových.
A tak on tu spravedlnosti své žádné nemá.