Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Krejsy

f 24a

Jest jich čtvero: Jíra, Martin, Lida a Kuna.
Jíra ten jest ženatý, Lida a Kuna jsou vdaný a Martin ten při bratru svém zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na grunthě Jíry bratra jejich 50 R.
Více na vinohradě, kterejž týž bratr drží v hoře Radostnej, náleží jim 35 R.
Pars 85 R.
Na to jest jim ku právu položeno z grunthu 10 R 15 gr.
A z vinohradu též položeno 4 R 15 gr.
Pars 15 R.
S toho jest dluhu zaplaceno s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 2 R.
Holomkovi Židu též dáno na dluh 1 R 15 gr.
Šarovcovi do Petrova zaplaceno 7 R.
Václavovi Pytlovanému na roli půjčeno 1 R 15 gr.

A mimo to se ještě dluhův splatiti má toto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 R 18 gr.
Holomkovi Židu 3 R.
Summa dluhů 7 R 15 gr.

Letha [15]93 našlo se na přiznání lidí, že sou od Jíry Krejsy dluhové ut s[upr]a zaplaceni místo závdanku, totiž 10 R 19 ½ gr.
f 24b
Sejmouce ty dluhy , zůstává čistého statku 69 R.
Dělíc na čtyri díly, dostane se na jeden díl po 17 R 7 ½ gr 1 ½ den.

Vydání:
Kuně na díl její 3 R.
A Jíra, bratr těch sirotkův, díl svůj sobě na grunthě srazil 17 R 7 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Jíry Krejsového za grunth 3 R.
Též od týhož Jíry přijato za vinohrad 3 R.
Z toho odvedeno do statku n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 R
18 gr.
A Holomkovi Židu dáno za dluh 2 R 12 gr.
Téhož letha [15]94 přijato za grunth od Jíry Krejsového
1 R.
Ten jest vydán za dluh nebožt[íka] otce jejich Jiříkovi Žídkovi, odkázal mu jej Holomek Žid.
Kuna sirotek výš psaný odprodala ostatek dílu svého Jírovi bratru svému 14 R 7 ½ gr. A tak tu již žádného dílu v tom statku nemá.
A Jíra jich sobě na zaplacení gruntu svého sráží.

Letha [15]95 přijato od Jíry, bratra těch sirotků, za grunth 3 R.
Z toho dáno Holomkovi Židu ostatního dluhu jemu povinného
1 R 10 ½ gr.
A Lidě na díl její dáno 1 R 19 ½ gr.
Téhož letha [15]95 prodal Pavel Kutějků muž Lidin ostatní spravedlnost, což jemu náleželo 15 R 8 gr, Jírovi Krejsovi švagru svému za 1 ½ R.
Letha [15]96 přijato od Jíry Krejse peněz purgkrechtních
3 R.
Leta [15]97 přijato od Jana Krejsy peněz purgkrechtních
3 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 6 R.
f 25a
Letha [15]98 Jíra majíc Martinovi bratru svému na díl jeho z gruntu svého pokládati, odkázal jest jemu na vinohradě v hoře Slavatce 8 R 7 ½ gr. Tak se na díl Martinů za vydané porážejí.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Krejsy za grunt ostatních peněz 3 R.
Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
A tak spravedlnost svou zouplna vyzdvihl.

Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie Martin svrchu psaný jest zabit a odemřel dvou greftů vinohradu v Nové hoře, kterýž jest prodán Martinovi Rohanovi za sumu 19 R.
Ta spravedlnost připadla na Kunu sestru a Jíru bratra jeho a ještě vyzdvihovati mají každý po 9 ½ R, placením od letha 1608 po 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Rohana za Grefty 1 R.
Ten přijala Kuna nápadu po Martinovi ut s[upr]a.
Letha 1611 a letha 1612 přijato od Martina Rohana za Grefty dvojích peněz po 2 R – 4 R.
Ty přijala Kuna do Radějova.
Při tom statku jest omyl o ten vinoh[rad] Grefty.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Rohanového za Grefty přijato peněz ročních 2 R.
Ty sou vydány Kuně do Radějova na díl její.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky přijato od Martina Rohanového za Grefty 2 R.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Martina Rohanového za Grefty přijato peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty jsou vydané Kuně.
A tak tu nic více nemá.