Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 S[irotci] n[ebožtíka] Prokše Brhlového

f 196a

Jest jich trý: Dorota, Kateřina, Barbora po své vůli chodí, Zuzanna mateř jejich štvrtá.
Ty všecky při mateři svej zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jana Kováře 89 R 20 gr. Ta spravedlnost kdy jim jíti má, o tom v knihách nových purgkrechtních při gruntu 66 v Městečku položeno najdeš.
Více na gruntě Mikuláše Vodičky 14 R 10 gr. Ty peníze sou již vyšlé a za tímž Mikulášem Vodičkou zadržalé zůstávají.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Radostnej, kterejž Václav Moštěnských drží 35 R. Na to jest jim ku právu položeno 2 R a ostatek se jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Více co těm sirot[kům] na vinohradě na Kněždubsku náleží, to se má vyhledati a vyhledajíce do těchto rejster vložiti dáti.
Summa všeho statku 139 R.
Z toho dluhu zaplaceno, jakž zejména na druhé straně položeny jsou 22 R 10 gr. Zuostává čistého statku 116 R 20 gr, přijde na každý [díl] po 29 R 5 gr.
f 196b
Z toho statku nadepsaného mají se tyto níže psané dluhy splatiti:
Item Ondrovi Mlynáři do Tasova za kůň 3 R.
Holomkovi Židu do Strážnice 8 R 10 gr.
Pavlovi Petruželkovi 11 R.

Letha [15]94 přijato od Václava Moštěnského za vinohrad
2 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Více přijato od Mikuláše Vodičky z gruntu na týž sirot[ky] 6 R.
Ty jsou vydány Holomkovi Židu za dluh jeho.
Více přijato od Jíry Švehly z vinohradu na Kněždubsku 4 R.
Z těch 4 R položenejch dáno Holomkovi Židu do Strážnice za dluh 2 R 10 gr.
Více dáno Zuzanně, mateři těch sir[otků] 3 R 20 gr.
Letha [15]95 přijato z gruntu Vodičky peněz purgkrechtních 8 R 11 gr 5 ½ den.
Z toho dáno Mlynáři do Tasova za kuoň 3 R.
Pavlovi Petruželkovi 5 R 11 gr 5 ½ den.
Téhož letha [15]95 přijato od Mikoláše Čupky za grunt podle odvodu Janka Kováře 5 R. Ty sou dány na dluh.
Letha [15]96 přijato od Mikoláše Čupky za grunth peněz 5 R.
Více přijato z gruntu Jana Kováře 1 R.
f 197a
Letha [15]96 přijato z gruntu Mikoláše Vodičky peněz 6 R.
Též přijato od Václava Moštěnskýho za vinohrad 2 R.

Z toho dáno Pavlovi Petrželkovi ostatního dluhu jeho, což jemu tu náleželo 5 R 18 gr.
Zuzanně též dáno na díl její, mateři těch sirotků 2 R
12 gr.
Leta [15]97 přijato od Vaňka Mošťanskýho za vinohrad 2 R.
Téhož leta [15]97 přijato od Mikoláše Čupka z gruntu 5 R.
Téhož letha [15]97 dáno Zuzanně mateři na díl její 2 R.
Leta [15]98 přijato od Mikuláše Čubky za grunt 6 R.
Dáno do statku n[ebožtíka] Jana Řitky dluhu n[ebožtíka] otce jejich za dobytek a obilí, jakž při s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Řitky 52 ukazuje 12 R.
Zuostává se ještě toho dluhu dodati 10 R.
Více dáno dluhu za n[ebožtíka] otce jejich, což se z regime[nu] našlo, do peněz sirotčích míšených 6 R.
Ty se mají při vydávání ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Čupky za grunt 5 R.
Též přijato od Václava Moštěnskýho za vinohrad 2 R.
Od Janka Kováře přijato za grunt 1 R.
Zuzanně, mateři těch s[irotků], dáno na díl její 2 R.
A do statku n[ebožtíka] Jana Řitky na dluh za dobytek a obilí 6 R.
Odvedeno těmto sirot[kům] na statku n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového po s[irotku] zběhlým na vyšlou spravedlnost summy 4 R. Ty jak jíti mají, zápisem při tom statku n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkova se spravíš.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato za grunt od Mikuláše Čupky 5 R.
Od Václava Moštěnskýho za vinohrad 1 R.
Do peněz míšených s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Řitky za dobytek a obilí dluhu za n[ebožtíka] otce těchto sirotkuo zaplaceno 3 R.
Má se při vydávání ze všech dílů srážeti
f 197b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jíry Čupky za grunt 3 R.
Zuzanně mateři dáno na díl její ty 3 R.
Zuostává se jí dodati ještě 9 R 3 gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Jiříka Čupky za grunt 1 ½ R.
Zuzanně vydáno jest na díl její toto 1 ½ R.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Jíry Čupky za grunt 5 R.
Od Janka Kováře přijato z grunthu 1 R.
Kateřině dáno na díl její hotových peněz 5 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jíry Čupky za grunt 5 R.
Od Václava Moštěnského za vinohrad 1 R.
Zuzaně mateři dáno na díl její ten 1 R.
Kateřině dáno na díl její 4 R.

Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Moštěnského za vinoh[rad] v hoře Radostné 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového položil Pavel Klanice za grunt 2 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Jíry Šlumpy za grunt 1 R.
Vaněk Moštěnský prodal vinohrad těchto sirotkův v Radostné Janovi Miklovýmu za summu 36 R. Závdanku jemu dal 12 R a dopláceti má ještě těmto sirotkům 24 R, platiti podle ourody od letha 1611 po 2 R. Odevzdán za volný a svobodný.
Rukojmě Jíra Šklubal, Pavel Janulků S.R.S.N.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Václava Bednáře za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Václava Bednáře za grunt 1 R 15 gr.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Bednáře za g[runt] 1 R 15 gr.
Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Mikuláš Miklů na místě Jana bratra svého za vinohrad 4 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vácslava Bednáře za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány Ondrovi Vracovskýmu do Stráž[nice] na díl Kateřiny manželky jeho.
Od Mikuláše Miklového za vinohrad v Radostné přijato 2 R.
Leta 1615 za purgkmistra Jana(!) Vnučka od Václava Bednáře za g[runt] 2 R.
Od Mikuláše Miklového za vinoh[rad] v Radostné hoře 2 R.
Spátkem přes 2 listy.
S[irotci] n[ebožtíka] Prokše Brhlového
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Václava Bařinového za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Mikuláše Miklového za vinohrad v Radostné 2 R.
Obrácené k ruce JM Páně po Barboře zběhlé.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Mikuláše Miklového za vinohrad v Radostné 2 R.
Obrácené k ruce JM Páně.
A jakož jest ještě Barboře dílu je[jí]ho nedobraného náleželo 18 R 17 ½ gr, taková spravedlnost jakožto po sirotku zběhlém k ruce JM Páně obrácena. Z ní jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo, totiž těch všech 18 R 27 ½ gr.
A tak Barbořin díl jest zouplna vyzdvižen.
Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Mikuláše Miklového za vinohrad v Radostné 2 R.
Ty jsou obrácené k ruce Jeho [Mil]osti Páně po zběhlých sirotcích.