Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Nápadníkům nebožky Kristynky

f 208a

Jest jich ještě mimo Maruši a Zuzannu zemřelou, jejížto spravedlnost na Jana připadla, dvé: Jan a Kuna.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 75 11 R 13 gr 3 den.
Náleží z toho Kuně mimo prvnějších 6 R 1 gr 4 den vyzdvižených ještě 13 gr 3 den.
A Janovi též mimo prvnější dva zlaté od Zuzanny sestry jeho na kostel poručené 11 R.
Ty sou na hotově všecky a při právě zůstávají.

Dáno Janovi z dílu Kuny sestry jeho zemřelé, nebo ta spravedlnost všecka po ní na něho připadla 3R 4 gr 1 den.
Letha [15]95 dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti 3 R.

Našlo se z register purkrechtních, že jest vyplněno do leta [15]98 od Matěje Maš[k]a za grunt 10 R.
Z toho vydáno Janovi na díl jeho 8 R.
Též dáno Janovi z vyšlé spravedlnosti na díl jeho 4 R
16 gr.
A tak on svou spravedlnost zúplna vyzdvihl.