Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Jakuba Mlejnka

f 210a

Jest jeden Jan, ten při mateři své v ochraně zůstává. A Lida mateř jeho druhá.
Našlo se hotových peněz i za krávy 71 R.

Z toho dluhův oplaceno toto:
Masařům strážnickým 37 R.
Jírovi Procházkovi do Stupavy 8 R.
Zůstává čistého statku 26 R.

Lida máti na díl svůj vzala 13 R.
A Janova dílu 13 R k sobě k opatrování přijala, povinna jemu to, když by toho potřeboval, vydati.

Letha [15]94 přijato od Jíry Šmatláňova na místě Lidy, mateře toho sirotka, manželky jeho 13 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Více ten sirotek má půl dílu v statku n[ebožtíka] Martina Velečky Lidy mateře své. O tom při tychž sirotcích obšírněji položeno najdeš.
I vyhledalo se toho při sirotcích 6 summy 31 R 18 gr.
Letha [15]98 přijato z statku Martina Velečky na těch 31 R 18 gr 4 R,