Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Pašky

f 221a

Jest jich tré: Dorotha, Manda, Zuzanna a Kuna mateř jejich čtvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle regimentu letha [15]91 za purgkmistra Pavla Psíkového učiněného za náčení kovářské Vojtkovi Zalužanskému kováři prodané 38 R.
Na kteroužto summu summu položil závdanku a peněz ročních letha [15]93, kderéž při právě zůstávají 9 R.
A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti [po] 3 R zůstává 29 R.
Rukojmě Thomáš Linhartů, Jan Šerých, Jíra Suchánek, Martin Kovář R.S.A.N.
O jiné spravedlnosti aby kde co jmíti měli, se neví.

Letha [15]96 přijato od Vojtka za náčení svojích peněz 6 R.
Více přijato od Vojtka kováře 3 R.
Z toho dáno Kuně mateři na díl její 3 R.
Vaškovi Žilových dáno za dluh 3 R.
A Dorotě též dáno na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato Vojtka za náčení 3 R.
Sou dány Kuně mateři [na díl] její.
f 221b
Leta [15]98 přijato od Vojtka za náčení 3 R.
Ty jsou vydány Zuzanně na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje od rukojmí za Vojtka kováře za náčení 3 R.
Zuzanně dáno na díl její, které přijala Zuzanna Hanáková za dluh svůj 3 R.
Letha 1600 a 1601 přijato od Vojtka za náčení lonských a letoších po 3 R – 6 R.
Z toho dáno Zuzanně Hanákové 3 R a Dorotě, které pustila mateři své 3 R.
Zuzanně náleží dovzíti dílu jejího i po Mandě, sestře její zemřelé 3 R 25 gr
Dorotě tolikýž náleží 1 R 5 gr.
Summa 9 R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Vojtek za náčení 3 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
Letha 1603 za purg[mistra] ut s[upr]a přijato od Vojtka za náčení kovářské 1 R 7 ½ gr.
Ty přijal muž Dorotin na díl její.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla,.
Více přijato od Vojtka za náčení ostatních 22 ½ gr.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její.
Zuostává se ještě Zuzanně dodati dílu Mandiného, kterýž koupila, jak to náležitě ukázala 9 R.
Ty zuostávají za J.M. Pánem.

Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato z důchodův sirotčích na dluh Jeho Mi[l]osti Pána 9 R.
Ty přijala Zuzanna na díl svůj.
A tak ona svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.