Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

81 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Holše

f 223a

Jest jich dvý: Kateřina, Dorota a Kuna mateř jejich třetí.
Kateřina a Dorota ty při otčímovi svém zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 69, kterejž Jíra Šarda drží v Městečku 22 R. Ty mají takto jíti: letha [15]94 1 R a letha [15]95 po 3 R.
Více jim náleží na podsedku 49, kterejž Bartoš Sekl drží v Měst[ečku] 11 R. Ty mají jíti takto: letha [15]95 1 R a od letha [15]96 po 2 R.
Též jim náleží na vinohradě Jíry Podřezala v Staré hoře, otčíma jejich 30 R.
Summa toho všeho 63 R.
Dělíc tu summu na tři díly, dostane se na jeden každej díl po 21 R.
A Jíra Podřezal díl Kuny manželky své,
f 223b
mateři těch s[irotků], na vinohradě sobě 21 srazil a ostatek mimo sražení dílu svého, těch 9 R, od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati povinnen bude.

Letha [15]94 přijato od Jíry Šardy za grunth 1 R.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu 8 gr 4 den.
Z těch ze všech vejš psaných sirotčích dílův se zaplatilo do truhlice sirotčí vrbecké za dluh n[ebožtíka] Jana Holše na roli půjčených sirotkův vejš psaných, otce sirot[ků] Mikuláše Horných 2 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Bartoně Sekylového 1 R.
Více přijato od Jíry Šardy za grunth peněz purkrechtních
3 R.
Letha [15]96 položil Bartoň Sekylových za grunth svůj peněz purgrecht[ních] 2 R.
Téhož letha přijato od Jíry Šardy za grunth peněz 3 R.
Leta [15]97 přijato z gruntu Jíry Šardy za grunt 3 R.
Téhož leta přijato z gruntu Bartoně Sekylových 2 R.
Leta [15]98 přijato z gruntu Bartoně Sekylových 2 R.
Též přijato od Jana Šardy 3 R.
Jíra Podřezal jsouc povinen s[irotkům] ut s[upr]a za vinohrad mimo poražení dílu manželky své 9 R dodati, odevzdal jim na gruntě Jana Šardy 5 R a 4 R ještě položiti má při dvojích posudcích, při každých po 2 R. Act[um] [15]98.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného půjčeno Jírovi Podřezalovi, otčímovi tohoto sirotka, peněz hotových
6 R, oplatiti má o posudku příštím letha 1604.
f 224a
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Šardy za grunt 3 R.
Též přijato od Bartoně Sekylových za g[runt] 2 R.

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Šardy za grunt 2 R.
K ruce Jeho Mi[l]osti Páně po s[irotku] Kateřině zběhlé, neb sem nikdá se k rejstrom nestavěla, přijato 13 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Šardy za grunt 2 R.
Ty sou k ruce panské po Kateřině zběhlé přijaty.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno Jírovi Podřezalovi peněz hotových z truhlice 12 R. Takové peníze položiti má o posudku nejprve příštích letha ut s[upr]a.
A místo rukojemství podstoupil čtyri grefty vinohradu v Nové hoře, aby jich neměl moci žádnému prodávati, podstupovati ani profrejmarčovati, pokudž té sumy zase nezaplatí.
Letha a za purg[mistra] ut s[upra] přijato od Martia Slováka za grunt 3 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Martina Slováka za g[runt] 1 R 15 gr.
Od Jíry Podřezalového za vinohrad 2 R.
Též od něho na dluh půjčený 2 R.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jury Vnučky přijato od Martina Slováka za grunt 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Slováka za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Ten jest dán Janovi Podřezalovi po mateři jeho.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka přijato od Martina Slováka za grunt za 2 letha 3 R.
Ty sou vydané Janovi Podřezalovi po mateři jeho.