Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 S[irotci] n[ebožtíka] Vaška Belových

f 225a

Jest jedna Kateřina. Ta v městečku Lipově zůstává.
Vyhledalo se jí spravedlosti:
Na vinohradě půl achtele v Starej hoře, kterýž Jan Belových, strejc téhož sirotka, koupil 45 R. Ty jak jim jíti mají, knihami horenskejmi se spraviti moci budeš.
O jiné spravedlnosti aby jí kde co více náležeti mělo, se neví.

Letha [15]94 přijato od Jana Belových za vinohrad 1 R.
Složen do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 přijato od Jana Belového za vinohrad 3 R.
Leta [15]97 přijato od Jana Belového za vinohrad 3 R.
Leta [15]98 přijato od Jana Belového za vinohrad 3 R. Act[um] za purg[mistra] Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Belového za vinohrad 3 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Jana Belového přijato od Kateřiny, ženy Jana Belového, za v[inohrad] 1 R 15 gr.
Z toho dáno Kateřině na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Šerých za vinohrad 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Macka Šerých za vinohrad 1 ½ R.
Klateřině dáno na díl její na kožich 2 R.
f 225b
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Macka Šerého za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Václava Holipána za vinohrad na místě Macka Šerého 2 R.
Přijala je Kateřina na díl svůj.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Václava Holipána za Starou horu 2 R.
Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Václava Holipána za vinohrad Starou horu 2 R.
Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Vácslava Holipána za vinohrad v Staré hoře přijato 2 R.
Ty sou dány Kateřině na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučky Daněk Blanařů, muž Kateřiny svrchu psané, prodal na tom vinohradě v Staré hoře Václavovi Holipánovi 9 R 15 gr za hotových 2 R 15 gr.
Zůstává se ještě dopláceti za ten vinohrad 9 R.
Leta 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Daněk Blanařů muž Kateřinin prodal ostatek dílu svého na vinohradě, totiž 9 R, Václavovi Holipánovi za 3 R. A tak Václav má ten vinohrad zaplacený a za něj nic dlužen není.