Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Kociána

f 226a

Jest jich dva: Martin, Jan a Kateřina mateř jejich třetí.
Jan ten slouží u pana Čačka a Martin při mateři zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na vinohradě v Starej hoře podle zápisu knih horenských v listu 92, kterýž Jíra Hrubců drží 50 R. Na to jest s toho vinohradu hotovejch položeno od Jíry Hrubcova 30 R a ostatek, to jest 20 R, dopláceti zůstává tenž Jíra Hrubců 20 R. Kderýž pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 4 R.

Vydání z nahoře položené hotové sumy toto:
Item za dluhy n[ebožtíka] Jíry Kociána dáno 8 R.
Item Kateřině Kociánce, mateři nadepsaných sirotků 14 R.
f 226b
A mimo to vydání půjčeno hotové summy Machovi Kováři 6 R. Ty jest povinen zase složiti.
A při právě zůstává 2 R.
A jestliže by těm sirotkům kde co více a na čem náleželo, to se má vyhledati a vyhledajíc do těchto rejster vepsati dáti.

Letha [15]94 přijato od Jíry Hrubcového za vinohrad peněz ročních 4 R do truhlice sirotčí.
Též přijato od Martina Kovářového na peníze půjčené oplacených 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu Jíry Hrubcového 3 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Hrubcového za vinohrad 4 R.
Leta [15]98 přijato od Jíry Hrubcova za vinohrad 4 R. Act[um] za purgmistra Jana Kuběje.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Hrubcova za vinohrad 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jíry Hrubcova za vinohrad ost[atní] 2 R.
A tak jej doplatil.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného dáno Janovi na díl jeho 6 R.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného Janovi dáno na díl jeho peněz hotovejch k svadebnímu veselí 14 R.