Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Sirotci nebožt[íka] Jíry Paláška

f 244a

Jest jich štvero: Zuzanna, Margeta, Jan, Jíra a Kateřina mateř jejich pátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě Jana Lukáše 31 R. Ty se jim takto pokládati mají: letha [15]95 při Vánocích 7 R a od letha [15]96 pořadně po
10 R.

Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Lukášového 7 R.
Z toho dáno Kateřině mateři na díl její 1 R 15 gr.
Zuzanně též dáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Lukášovýho 10 R.
Více těm s[irotkům] náleží na vinohradě Jana Šerého v Slavkovské hoře 28 R.
Na to jest do letha [15]96 vyplnil všeho 13 ½ R.
Z toho dáno mateři na díl její 7 ½ R.
Více dáno Zuzanně na díl její 6 R.
Kateřině mateři dáno na díl 2 R.
Margetě též dáno na díl její 2 R.
Leta [15]97 přijato od Jana Lukášovýho za grunt 10 R.
Též přijato za vinohrad od Jana Šerého 4 R.
Více přijato téhož leta od Jana Lukášovýho ostatních peněz za grunt nahoře psaný 4 R.
Téhož leta dáno Zuzanně na díl její 2 R.
Jírovi též dáno na díl jeho od literního učení 2 R.
Kateřině mateři dáno na díl její 2 R.
f 244b
Leta [15]98 přijato od Jana Šerého za vinohrad 4 R.
Ty sou vydány Zuzanně na díl její. A tak ona spravedlnost svou zouplna vyzdvihla.
Kateřině mateři též dodáno ostatek dílu jejího 24 gr.
Jírovi též dáno na díl jeho od učení školního 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Šerýho za vinohrad 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Jana Šerého, které položil Pavel Boháč 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Venclového jinak Pytlovaného přijato od Pavla Boháče za vinohrad 2 R.
Z toho dáno ostatek dílu Kateřině, mateři těch sirotků 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Pavla Boháče za vinohrad 1 R 15 gr.
Jírovi dáno na díl jeho 5 R.
Janovi tolikýž dáno 5 R.
Markytě dáno na díl její hotových peněz na ložný šaty 4 R.

Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Pavla Boháče za vinohrad 2 R.
Jírovi dáno na díl jeho na koupení vinohradu 10 R.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Boháče za vinohrad 2 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato od Pavla Boháče za vinohrad posledních peněz 1 R.
A tak má ten vinohrad zaplacený.
Ten 1 R přijat jest k ruce panské po Janovi sirotku zběhlým. Náležeti jemu bude ještě 12 R 6 gr, ty jsou obráceny k ruce panské po témž sirotku zběhlým.
NB. Jakož náleželo Markytě dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení ještě 13 R 24 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlé jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za J.M. Pánem bylo 10 R 6 gr, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.