Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Sirotci nebožt[íka] Jana Vítkového

f 246a

Jest jich šestero: Jan, Martin, Zuzanna, Maruše, Dorota, Anka a Kateřina mateř jejich sedmá.
Martin ten slouží u Zvedinosů, Zuzanna v Strážnici slouží, ostatek sirotků při otčímu a mateři své zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na statku Mikoláše Vaňka Jírových, jakž při gruntu 29 na Závodí o tom položeno najdeš 440 R.

Z toho se dluhy tito níže psaný zaplatiti mají:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky předních peněz 8 R.
Abrahamovi Holomkovi Židu 4 R 24 gr.
Jírovi Zvedinosovi 1 R 22 gr 3 ½ den.
Mackovi Mašáňovi 1 m[ěřice] žita za 1 R.
Janovi Tkadlcovi 1 měř[ice] rži 1 R.
Summa všech dluhův učiní 16 R 16 ½ gr.
I sejmouce takové dluhy, dostane se na jeden každý díl po 60 R 14 gr 5 ½ den.

Letha [15]95 přijato od otčíma těch sirotků závdanku 15 R.
Z toho dáno všem třem sirotkům nejprve a potom druhým třem sirotkům na šest dílů, každému po 19 gr – 3 R 24 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky dáno 4 R.
Holomkovi Židu dáno 4 R 24 gr.
Jírovi Zvedinosovi dáno 1 R 22 gr.
Mackovi Mašáňovi dáno 20 gr.
Letha [15]96 přijato od otčíma těch sirotků za statek nahoře psaný 10 R.
Z toho dáno Janovi Tkadlcovi za dluh 1 R.
f 246b
Leta [15]97 přijato od Mikoláše Vaňka za grunt 10 R.
Téhož letha [15]97 Mikoláš Vaňka Jírových ten sobě díl po manželce své Kateřině na tom statku 60 R srazil. A tak ona Kateřina tu více nic nemá.
Leta [15]98 přijato za grunt Mikuláše Vaňkových 10 R.
Zuzaně dáno na díl její z hotových peněz 15 R. A tak již za tři leta bráti nechce, připověděla.
Letha [15]99 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Vaňkového za grunt 10 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Vaňkového za grunt 5 R.
Janovi dáno na učení řemesla na díl jeho 4 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Vaňkového za g[runt] 5 R.
Letha 1602 za fojta Mikuláše Vodičky a purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Vaňkového za grunt 2 R.

Jakož náleželo Zuzaně dílu jejího dovzíti 45 R 14 gr
5 ½ den, ty jest prodal Jan Dluhošů z Strážnice muž její těmto sirotkom za hotových 10 R 15 gr. A tak těmto sirotkom na každém díle mimo díl otcovský z toho peněz skoupených přibude po 9 R 2 gr 6 ½ den.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Vaňka Jurového za g[runt] 10 R.
Janov dáno na díl jeho hotových 6 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Mikuláše Vaňka Jurového za g[runt] 10 R.
Janovi dáno na koupení vinohradu 10 R.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Jíry Maškového na místě Mikle Vaňka Jírových za statek 2 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Maškového za grunt 2 R 15 gr. f 247a
Letha 1609 za purg[mistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Maškového za grunt 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Kateřině manželce Janovej na díl jeho.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Jíry Maškového za grunt 2 R.
Přijal je Adam muž Kateřinin z dílu Janového.
Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěváka přijato od Jíry Maškového za grunt 4 R.
Z toho dáno Adamovi z dílu Janového 4 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Maškového za grunt 4 R.
Z toho dáno Adamovi z dílu Janového 4 R.
Letha 1613 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Maškového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Adamovi 2 R z dílu Janového.
NB. Jakož náleželo Martinovi dílu jeho sumy 60 R 14 gr
5 ½ den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce panské obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 33 R, ostatek po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Maškového za grunt přijato 5 R.
Ty sou dány Dorotě na díl její.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Maškového za grunt přijato 5 R.
Ty jsou dány Dorotě na díl její.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Maškového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R a k ruce JM Páně 2 R.
Leta 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Maškového za grunt přijato peněz ročních 5 R.
Dáno z nich Dorotě 2 R 15 gr a na JM Pána 2 R 15 gr.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Maškového přijato peněz za grunt 5 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 3 R a k ruce JM Páně 2 R.
Letha 1596
87 Sirotci nebožštíka Jana Roháčka

Jest jich patero: Anka, Dorota, Maruše, Marta, Babuše a Kuna mateři jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě 29 Kašpara Hurta sumy 70 R.
Na to jest přijato z gruntu závdanku a jedny roční peníze
6 R.
Z toho dáno za dluhy nebožštíka otce jejich:
Dorotě 2 R 15 gr.
A Pavlovi Psíkovi dáno 2 R.
A Kuně mateři dáno na díl její 1 R 15 gr.

Letha [15]96 Kašpar Hurtů sobě na gruntě svém díl svůj 10 R 27 gr 3 ½ den po manželce své Anně srazil. A tak táž Anka tu více nic nemá.
Kuna mateř ta jest díl svůj, což jí náleželo, Kašparovi Hurtovi 9 R 12 gr 3 ½ den prodala. A tak ona tu více nic táž Kuna nemá.
Leta [15]97 přijato z gruntu Kašpara Hurta 3 R.
Téhož leta dáno Kateřině Řitkové, což se z gruntu jí doplatiti ještě mělo 3 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Kašpara Hurta za grunt dvojích peněz 5 R.
Z toho dáno do peněz míšených za dluh n[ebožtíka] otce těch s[irotků], kterýž se z regimenu našel 3 R.
Maruši dáno na díl její 1 R.
Babuši též dáno 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Kašpara Hurta za g[runt] 2 R.
Dorotě dáno na díl její z hotových peněz 2 R.
Zuost[ává] se jí dodati ještě 5 R 27 ½ gr.
f 249b
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Michálka za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě na díl její 2 R.
Janovi dáno na chování jeho 1 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Mikuláše Michálka za grunt 2 R.
Dorotě dáno na díl její 1 R.