Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Sirotci nebožštíka Šimka Hložka

f 251a
Letha 1596

Jest jich trý: Martin, Jíra, Mikoláš a Anka mateř jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na podsedku a vinohrádku v Staré hoře, kterejž Martin bratr jejich drží 35 R.
Z toho se dluhu zaplatiti má Vavřincovi Kladrubskému 1 R.

Letha [15]96 přijato závdanku od Martina bratra jejich
2 R.
Ty sou dány mateři na díl její.
Letha [15]97 přijato za grunt od Martina Hloškova 2 R.
Ty jsou vydány mateři na díl její.
Leta [15]98 přijato od Martina Hloškova za grunt 2 R.
Ty sou jemu vydány na díl jeho.
A sobě mimo to na gruntě dílu svého porazil 6 R 22 ½ gr.
A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Hložka za g[runt] 1 R.
A za rok 1599 přijato též od něho 2 R.
Jírovi vydáno na díl jeho 3 R.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie přijato peněz za grunt vyložených za čtyri letha po 1 R od Vale Vávrového 4 R.

Tento statek jest napsán spátkem na listu 100.