Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

89 Sirotci nebožštíka Tomáše Štefanovýho

f 253a
Letha [15]96

Jest jich trý: Pavel, Jan a Dorota.
Vyhledalo se jim spravedlnosti:
Na gruntě nebožštíka otce jejich, kterejž Pavel bratr jejich podle poručenství ujal 200 R.
Více jim náleží vinohrad v Klučové hoře ve 100 R.
Summa statku 300 R.
Dělíc na tři díly, dostane se jim po 100 R.
Pavel ten sobě díl svůj na gruntě srazil 100 R. A ještě dopláceti má Dorotě sestře své od letha [15]97 po 6 R – 100 R.
Jan ten jest v dílu svém přijal vinohrad ve 100 R.
A tak tu více nic nemá.
A obzvláštně náleží Dorotě podle poručenství z vinohradu Fryzulkového 5 R.
Pavlovi též náleží obzvláštně podle poručenství n[ebožtíka] otce jejich 5 R.
Též těm třem náleží sirotkům na vinohradě mimo poručenství ještě 31 ½ R.
Z toho se na kostel dáti má 3 R dáno.
A na zbor též dáno 2 R dáno.
Zůstává z toho vinohradu ještě dopláceti 26 ½ R.
Dělíc na tři díly, dostane se na díl po 8 ½ R.
Kteréž jim Fryzulka vyplniti má a nic míněji.
Týž Fryzulka má podle poručenství těch 10 R tak vyplniti vše po 5 R.
Na to jest od Fryzulky přijato z vinohradu 7 R.
Z toho dáno Dorotě na kožich 5 R.
A Janovi též dáno 2 R.
f 253b
Leta [15]97 přijato od Mikuláše Fryzulky za vinohrad 5 R.
Z toho dáno na zbor 2 R.
A na kostel 3 R.
Téhož leta přijato z gruntu Pavla Štefanového 6 R.
Leta [15]98 přijato od Pavla Štefanového za grunt 6 R.
Též přijato za vinohrad od Mikuláše Fryzulky 5 R.
Těch 5 R vydáno Pavlovi na díl jeho.
Letha [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje přijato od Pavla Štefanového za grunt 6 R.
Též přijato od Mikuláše Fryzulky za vinohrad 5 R.
Z toho dáno Janovi na díl jeho 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Mikuláše Fryzulky za grunt 5 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Mikuláše Fryzulky za v[inohrad] 4 ½ R.
A tak vinohrad doplatil.
Pavlovi dáno na díl jeho hotových peněz 4 R 15 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného dáno Dorotě na díl její k svadbě z poručení JM Paní 6 R.

Od Pavla Štefanového za g[runt] přijato 1 R.
Dorotě dáno, které přijal Mikuláš Ondračků z Kněžduba na díl její muž její 21 R.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Martina Machale za grunt 6 R.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Nápadníci svrchu psaní spustili na gruntě Lukášovi, synu Martina Machale 26 R.
Přijde z každého dílu sraziti po 13 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Lukáše, syna Martina Machale za g[runt] 2 R.
Přijal je Mikuláš Ondračků na díl Doroty manželky své.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Lukáše syna Machalova za grunt 2 R.
Přijal je Mikuláš Ondračků na díl Dorotin.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Lukáše Machalova za grunt 2 R.
Přijal je Mikuláš Ondračků na díl Dorotin.
f 254a
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěváka přijato od Lukáše Machalova za g[runt] 3 R.
Přijal je Mikuláš Ondračků.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacije přijato od Lukáše Machalova za grunt 2 R.
Ty přijal Mikuláš Ondračků do Kněžduba.
Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Lukáše Machalova za g[runt] 2 R.
Přijal je Mikuláš Ondračků.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Lukáše Machalova za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány Dorotě, pozůstalé vdově po neb[ožtíku] Mik[ulášovi] Ondračkovým na díl její.