Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

9 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Podřezala

f 30a

Jest jich ještě kromě těch, kteří již ženatí a vdaný sou, ještě dvý: Pavel, Barbora,
Ti své vůle užívají a se k rejstrům nestaví.
Ti sirotci žádné spravedlnosti nemají s příčiny té, že to což nebožtík otec jejich na gruntě svém vyplacenejch měl, vezmouce na témž gruntě povodněmi velkou škodu a také týž grunth k spuštění přišel, tak že po smrti jeho tenž grunth toliko za tu summu prodán jest, což nebož[tík] sir[otkům] vyplatiti měl.
Jinde aby kde jakou spravedlnost jmíti měli, se neví.