Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Pechové[ho]

f 260a

Jest jich k tomu čtvero: Lida, Kače, Jíra, Jan a Dorota mateř jejich pátá.
Našlo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 12 Jana Hlavy zaplatceného 68 R.
Vinohrad v Starý hoře zaplatcený za 40 R.
Summa toho statku 108 R.
Dluhův žádnejch není.
Tu summu dělíc na 5 dílů, dostane se každému na díl jeho po 21 R 18 gr.
Dorota mateř ta sobě na gruntě a vinohradě dílu svého srazila 21 R 18 gr.
Zuostává doplátceti sirotkům svejm 18 R 12 gr, platiti má od leta [15]99 po 2 R za vinohrad a když Jíra Bouchal 30 R po 4 R vyzdvihne, platiti se bude za ten grunt po 4 R.

Příjem a vydání:
Leta [15]98 závdanku přijato od Jana Hlavy z gruntu 4 R.
Z toho dáno písaři od vložení statku do rejster 18 gr. To se má ze všech dílů poraziti.
Letha 1599 za purgmistra Jana Kuběje přijato za vinohrad od Jana Hlavy 1 R.
Ty 4 R ut s[upr]a za rok [15]98 závd[anku] položené našlo [se] z register purkrecht[ních] při gruntě 12 v Městečku, že je přijal Jíra Bouchal.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Macka Halíčka za vinoh[rad] v Staré hoře 1 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky přijato od Macka Halíčka za grunt a vinohrad 3 R.
Z toho dáno Lidě 1 R 15 gr a Kateřině též 1 R 15 gr.
f 260a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Macka Halíčka přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Dáno z nich Lidě 1 R 15 gr a Kateřině též 1 R 15 gr.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jana Matějny na místě Halíčkovém přijato za grunt peněz 3 R.
Dáno z nich Lidě na díl její 1 R 15 gr a Kateřině též 1 R 15 gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Martina Hurýška za grunt přijato peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty 1 ½ R přijala Kateřina na díl svůj.
NB. Jíra a Jan sirotci zemřeli a spravedlnosti po sobě zanechali 21 R 18 gr. Ta spravedlnost připadla na Lidu a Kateřinu, sestry jejich vlastní, každé na díl její po 21 R
18 gr. To se jim z gruntu platiti má.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Hurýšek položil za grunt peněz ročních 1 R 15 gr.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její.