Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 S[irotci] n[ebožtíka] Mikuláše Linhartového

f 269a

K tomu statku jest jeden sirotek jménem Václav.
Po otci svém žádné spravedlnosti nemá, než Vaněk Linhartů, dědek jeho, poručil jemu achtel vinohradu v Radostné hoře. Kterýž jest puštěn k užívání Zuzanně, mateři toho sirot[ka], aby za užitek za čtverý vědro peníze pokládala, po čem toho roku mimo pod horou platiti bude.

Příjem a vydání:
Letha [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje přijato od Zuzanny za užitek vinný 7 R.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Zuzanny za užitek vinný 3 R.
NB. Více tomuto sirotku našlo se spravedlnosti samé[mu] kromě mateře jeho na gruntě 61 Vaňka Kladivy 8 R, jíti jemu mají od letha 1601 po 1 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato z gruntu Vaňka Kladivy 1 R.
Václavovi dáno na díl jeho hotových 11 R.