Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Poláška

f 274a

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje sepsán tento statek, ku kterýmuž jest sirotků čtvero, totiž: Tomáš, Václav, Kateřina, Anna a Kuna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech zejména toto:
Na gruntě 3 na Závodí Jakuba Kapsy zaplaceného zuostává
127 R 11 gr 2 den. Ty půjdou po 6 R, když jiní nápadníci svou sumu napřed vyzdvihnou.
Achtel vinohradu v Radostné hoře zaplacený i z kravami a dobytkem svinským šacován za 70 R.
Summa toho všeho statku 197 R 11 gr 2 den.
Z toho statku tito dluhové zaplatiti se mají:
Vodičkovi dluhu 2 R.
Děvce za službu 3 R.
Pavlovi Boháčovi za žito 2R.
Kateřině Vančurové do Stráž[nice] 1 R.
Summa dluhuov 8 R.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 189 R 11 gr
2 den.
To dělíc na 5 díluo, dostane se každýmu na jeho díl po 37 R 26 gr 1 ½ den.
f 274b
Kuna mateř přijala na svůj díl vinohrad v Radostné z kravami a sviněmi za 70 R.
A peněz hotových též přijala 3 R.
Z toho sobě dílu svého srazila 37 R 26 gr 1 ½ den, zuostává dopláceti sirotkom ještě 35 R 3 gr 5 ½ den, placením od letha 1601 po 3 R. Rukojmě Petr Krejčí a Jan Miklů S.R.S.N.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato závdanku od Jana Kapsy 17 R.
Z toho zaplaceno dluhu Vodičkovi 3 R.
Děvce za službu 3 R.
Pavlovi Boháčovi 2 R.
A písaři dáno od statku vložení 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jakuba Tesaře za v[inohrad] 15 gr.
Ty sou dány Kači Vančurové do Strážnice na dluh její.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíka přijato od Jakuba Tesaře za vinoh[rad] 1 R.
Z toho dáno Kači Vančurové ost[atního] dluhu 15 gr.
Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Vazače na místě Jakuba Tesaře za vinoh[rad] v Radostné 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné 1 R.
Letha 1613 za fojta Jana Kolacije přijato od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné hoře 1 R.

Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Jíry Vazače za vinohrad v hoře Radostné přijato 1 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Jíry Vazače za vinoh[rad] v hoře Radostné přijato 1 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné přijato peněz 1 R.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné přijato peněz 1 R.
f 275a
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka od Jíry Vazače za vinohrad v Radostné přijato 1 R.
Jakož jest Tomášovi náleželo spravedlnosti 37 R 26 gr
1 ½ den, ta jest jakožto po sirotku zběhlém k ruce JM Páně obrácena. Z níž jest poraženo, co na dluhu za JM Pánem bylo
15 R 15 gr, ostatek se po letech vyzdvihovati má.