Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

99 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového

f 277a

Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje sepsán tento statek, ku kterýmuž sou sirotci dva: Jíra, Kuna a Anna mateř jejich třetí.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na gruntě 3 v Městečku Macka Šimka Michalového, který jest prodán i z vinohradem v Radostné hoře je[mu] za 235 R.
Na gruntě 37 na Závodí Mikuláše Nevěry zuostává se 62 R, placením od leta 1600 po 4 R.
Na vinohradě Jana Matouše Linhartového v Radostné 7 R
15 gr, placením od letha 1600 po 4 R.
Summa všeho statku 304 R 15 gr.
To dělíc na 3 díly, dostane se každý[mu] na díl jeho po
101 R 15 gr.

Macek Šimka Michalových na místě Anny manželky své ujal grunt i z vinohradem v Radostné ve 235 R, z toho sobě srazil dílu jejího 101 R 15 gr. A tak dopláceti zuostává ještě mimo poražení dílu manželky své 133 R 15 gr, placením od letha 1600 po 2 R na sirotky a když se jiným nápad[níkům] 65 R, kteříž na tom gruntě mají, vyplní, platiti bude po 6 R. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou.
f 277b
Příjem a vydání:
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje přijato od Macka Šimka Michalových za grunt 2 R.
Od Jana Linhartového za vinohrad 3 R.
Z toho dáno na chování sirotků 1 R.
Písaři od vložení statku dáno 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Chochola za grunt 2 R.
Z vinohradu Jana Linhartového přijato 1 ½ R.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Martina Chochola za g[runt] 1 R.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Linhartova za vinoh[rad] 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíka přijato od Martina Benedíkového za g[runt] 3 R.
Od Jana Linhartového za vinohrad ost[atní] 1 R.
A tak jej doplatil.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie přijato od Martina Benedíkového za grunt 1 R.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy přijato od Martina Benedíkového za grunt 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy přijato od Jíry Vazače za grunt 1 R.
Letha 1612 za purgmistra Jana Kolacije přijato od Martina Lukšového za grunt 2 R.

Letha 1613 za purg[mistra] Jana Kolacie přijato od Martina Lukšového za g[runt] 2 R.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučky od Martina Lukšového za grunt přijato 2 R.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Martina Lukšového za grunt peněz ročních přijato 2 R.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového od Martina Lukšového za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Leta Páně 1617 [za purgkmistra Jiříka Vnučka] od Martina Lukšového přijato 2 R.