Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Leta Páně 1594

ve čtvrtek den s[vatéh]o Jiljí
z poručení Jeho Milosti vysoce urozeného pána
pana Jana Jetřicha madšího z Žerotína a na Strážnici
skrze mne Václava Letovského,
obyvatele měst Bozskovic a Ježova,
založena jsou tato registra sirotčí
měst[ečka] Lipova
pro vzdělání dobrého řádu
o pro snadnější vyhledání jednoho každého
statku a spravedlností sirotčích
tímto indexem kde a v kterém listu
kterejch sirotků aneb spravedlnosti jejich
hledati máš,
takto jse, jakž níže pořadně napsáno,
jest spraviti motci budeš.
I n d e x r e g i s t e r s i r o t č í c h

Sirotci List

1 Jíry Ratejcova ............................ 1
2 Matěje Maškova ............................ 5
3 Bartoně Maškových ......................... 9
4 Vítka Šťúrového ........................... 12
5 Mikuláše Pavelkového ...................... 14
6 Martina Velečky ........................... 18
7 Jana Krejsy ............................... 24
8 Jíry Mikšova .............................. 27
9 Jana Podřezala ............................ 30
10 Vaňka Miklových ........................... 31
11 Martina Slováka ........................... 33
12 Vítka Šťúra ............................... 36
13 Matěje Šklubala ........................... 39
14 Tomáše Strnadlových ....................... 43
15 Martina Pele .............................. 49
16 Vaňka Lukšového ........................... 55
17 Mikuláše Ondřejových ...................... 61
18 Štěpána Maškova ........................... 65
19 Jíry Vítkového ............................ 67
20 Jíry Pešového ............................. 70
21 Nápadníci nebo[žtíka] Martina Mikšových ... 71
22 Vaňka Šípala .............................. 73
23 Petra Němce ............................... 74
24 Mikuláše Peterky .......................... 75
25 Víta Školudového .......................... 77
26 Nápadníci po neb[žtíku] Matoušovi
Linhartovém ....... 78
27 Martina Janulka ........................... 80
28 Daňka Čechova ............................. 87
29 Tomance ................................... 89
30 Jíry Arona ................................ 91
31 Petra Koudelkova .......................... 94
32 Valenty Žaloudka .......................... 96
33 Martina Pavlíčkového ...................... 98
34 Šimka Hložka .............................. 100
35 Jíříka Otěry .............................. 101
36 Jana Pytlovaného .......................... 103
37 Jana Služby ............................... 106
38 Vaňka Linhartového ........................ 109
39 Nápadníci nebo[žtíka] Bartoně Linhartova .. 111
40 Nápadníci po nebo[žtku] Petrovi Čechovém .. 112
41 Pavla Janulka ............................. 115
42 Nápadníci po nebo[žtíku] Janovi Hromovi ... 118
43 Jana Valtruby ............................. 119
44 Jana Šarovce .............................. 121
45 Jana Žaloudka ............................. 124

46 Petra Hoďasa .............................. 128
47 Nápadníci nebo[žtíka] Ondry Pele .......... 130
48 Tomana Hanáka ............................. 133
49 Valenky Hálky ............................. 136
50 Mikuláše Janulka .......................... 140
51 Vaňka Matějkového ......................... 143
52 Nápadníci po nebo[žtíku] Janovi Řidkovém .. 146
53 Jiříka Sládka ............................. 148
54 Nápadníci nebo[žtíka] Pavla Buřinového .... 151
55 Jana Maškového ............................ 152
56 Vale Čechova .............................. 155
57 Macka Čechova ............................. 158
58 Matěje Rožka .............................. 159
59 Jíry Baláše ............................... 161
60 Jíry Šimkového ............................ 162
61 Járy Janulkova ............................ 167
62 Nápadníci nebo[žtíka] Vaška Braneckýho .... 168
63 Jíry Benedíkova ........................... 170
64 Nápadníci po nebo[žtíku] Tomášovi
Jelínkovém jináč Želaři .. 175
65 Martina Moškorového ....................... 178
66 Bartoně Tomancového ....................... 180
67 Jana Malého ............................... 181
68 Tomáše Pejchy ............................. 182
69 Jíry Tlustého ............................. 184
70 Martina Kubíčka ........................... 187
71 nápadníci po nebo[žtíku] Bartoňovi
Benedíkovém ..... 193
72 Prokše Brlového ........................... 196
73 Nápadníci nebo[žtíka] Adama Vnučky ........ 198
74 Jíry Jankového ............................ 203
75 Nápadníci nebo[žtíka] Jíry Otépky ......... 207
76 Nápadníci nebo[žtíka] Kristýnky ........... 208
77 Nápadníci nebo[žtíka] Michala Baláše ...... 209
78 Jakuba Mlejnka ............................ 210
79 Jakuba Vnučky ............................. 211
80 Matěje Pašky .............................. 221
81 Jana Holše ................................ 223
82 Vaška Pelových ............................ 225
83 Jíry Kociána .............................. 226
84 Štěpána Vnučky ............................ 228
85 Jíry Poláčka .............................. 244
86 Jana Vítkového ............................ 246
87 Jana Rohátčka ............................. 249
88 Šimka Hložka (škrtnuto) ................... 251
89 Tomáše Štefanového ........................ 253
90 Jíry Moškorového .......................... 256

91 Bartoše Tkadlce ........................... 257
92 Pavla Petrželky ........................... 258
93 Martina Pechového ......................... 259
94 Martina Benedíkového ...................... 261
95 Matouše Kolacie ........................... 265
96 Mikuláše Linhartového ..................... 269
97 Kuby Barinusova ........................... 271
98 Pavla Poláška ............................. 274
99 Jana Vaníčkového .......................... 277
100 Štěpána Pelového .......................... 280
101 Václava Mlynáře ........................... 282
102 Pavla Kubíčkového ......................... 284
103 Jana Rabáčka .............................. 287
104 Matěje Mašáně ............................. 290
105 Jana Tomance .............................. 293
106 Jana Vicena ............................... 295
107 Jana Miklového ............................ 297
108 Jana Jakubce .............................. 300
109 Tomše Krčmového ........................... 303
110 Kašpara Hurta ............................. 305
111 Jíry Šardy ................................ 308
112 Vaňka Sladkého ............................ 311
113 Jíry Těžkého .............................. 312
114 Mikuláše Rohana ........................... 319
115 Jana Vnučky ............................... 323
116 Adama Pavelkového ......................... 326
117 Mikuláše Tkadlce .......................... 328
118 Jana Kuběje ............................... 331
119 Matěje Šašvety ............................ 334
120 Matěje Moškorového ........................ 336
121 Jíry Krejsy ............................... 338
122 Václava Pytlovaného ....................... 340
123 Jíry Podřezala ............................ 343
124 Martina Vaňkových ......................... 345
125 Mikuláše Lukšového ........................ 347
126 Jana Pelového ............................. 350
127 Mikuláše Čupky ............................ 353
128 Martina Šerých ............................ 357
129 Pavla Němečka ............................. 359
130 Jíry Kuželovského ......................... 361
131 Tomáše Trojáčka ........................... 363
132 Václava Bařiny ............................ 365
133 Jana Kubíčkova ............................ 367
134 Martina Kováře ............................ 369
135 Jana Lukšových ............................ 371
136 Bartoše Kocúrka ........................... 374
137 Jana Benedíkového ......................... 376
138 Václava Pavla Škodových ................... 378
139 Jíry Tomšíka .............................. 380
140 Mikuláše Padělka .......................... 382

141 Macka Šarovce ............................. 384
142 Jana Michalového .......................... 386
143 Pavla Psíka ............................... 387
144 Mikuláše Vodičky .......................... 390
145 Doroty Lopúnkové .......................... 393
146 Jíry Strýčeníka ........................... 395
146(!) Vaňka Zubatého ......................... 397
147 Mikuláše Kutějky .......................... 400
148 Martina Řitky ............................. 401
149 Matěje Černých ............................ 402
150 Václava Novákových ........................ 403
151 Jana Podušky .............................. 405
152 Václava Velečky ........................... 407
153 Duchka Osoby .............................. 409
154 Jana Pejhového ............................ 411
155 Jana Šlapáka .............................. 413
156 Martina Tkadlečka ......................... 416
157 Petra Hoďasa .............................. 417
158 Jíry Bouchala ............................. 419
159 Staňka Miklových .......................... 421
160 Jakuba Šimkovýho .......................... 424
161 Jíry Miklošového .......................... 426
162 Vale Mlynáře .............................. 429
163 Jakuba Kapsy .............................. 431
164 Jana Hlavy ................................ 433
165 Mikuláše Staňkového ....................... 435
166 Vaňka Miklových ........................... 437
167 Anny Kašparky ............................. 438
168 Jana Hloupého ............................. 439
169 Václava Spěváka ........................... 440
170 Jíry Pejhy ................................ 444
171 Václava Pejhy ............................. 447
172 Jana Macigala ............................. 449
173 Jana Krčmy ................................ 451
174 Pavla Kubíčkového ......................... 455
[175 Václava Bařiny ............................ 456]
[176 Jiříka Vnučka ............................. 459]
177 Jana Vnučka ............................... 460