Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunt Václava Pytlovanýho

f 101a

Letha Páně 1593 Václav vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli i jiným příslušenstvím za 85 zl, místo závdanku skoupil od Martina Chochola 27 zl a od Anky Bártovej tolikéž skoupil 18 zl. A tak ten Martin Chochol ani Anka na tom gruntě žádné spravedlnosti jmíti nebudou.
Kromě vejš psaný Václav toliko z téhož gruntu svého vyplatiti povinen bude sirot[ky] nebožt[íka] Štěpána Vnučky
40 zl, ty jim od letha [15]95 při Vánocích po 3 zl pokládati má, a to tou příčinou, koupíc ten grunth pustej, že jemu od Jeho [Mil]osti Pána z strany toho placení polhocení dáno.
Rukojmě Mikuláš Rohan a Jíra Krejsů R.S.N.

Letha 1595 položil Václav Pytlovaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Václav Pytlovaný za grunth peněz purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]97 položil Václav Pytlovaný za grunth svůj 3 zl.
Leta 1598 položil Václav Pytlovaný za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
f 101b
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Václav Pytlovaných za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěapána Vnučky 3 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Pytlovaných za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil on za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Václav Pytlovaný za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
3 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny ouřad lipvský prodali požár ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 2 koňmi, vozem, pluhem a jiným hospodářstvím, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Pytlovaném, Thobiášovi Podřezalovýmu za summu 90 zl. Závdanku dal 6 zl, přijali jej ouřad na zaplacení dluhuo po neb[ožtíku] Václavovi Pytlovaném, ostatek platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdáno jemu to za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Miklošů, Pavel Podřezalů, Martin Rohanů S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky předních peněz 10 zl 15 gr.
Nápadníkům n[ebožtíka] Václava Pytlovaného 79 zl 15 gr.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Tobiáš Podřezalů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Thobiáš Podřezalů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky dvojích peněz za rok [1]609 a [1]610
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho za g[runt] položil Thobiáš Podřezalů na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
f 102a
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie prodal Thobiáš Podřezalů g[runt] ze čtvrtí roli, ze dvěma koňmi, z vozem, pluhem a jiným k tomu vším příslušenstvím Janovi Buršovi za summu 90 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1612 po 3 zl a což Thobiáš na tom g[runtě] vyplacenýho měl 12 zl 15 gr, to jest Buršovi pustil. Odevzdán za volnej a svobodnej. Ruk[ojmě] za spravení a opravu g[runtu] i povinnosti J.M.P. Jíra Těšínskej, Mikuláš Hložek S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Buršů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Buršů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Buršů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 3 zl.
Letha Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Buršů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 3 zl.

Téhož letha za téhož purgkmistra Jan Buršů prodal grunt svrchu psaný se vším příslušenstvím, jakž jej sám měl, Jurovi Šklubalovi za summu 90 zl. Závdanku dal jemu při odevzdávce
9 zl, placení po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. A což Jan Buršů na tom g[runě] mimo vyzdvižení závdanku zaplaceného měl, totiž 16 zl 15 gr, to Jurovi Šklubalovi pustil. Rukojmě Pavel Boháč a Pavel Mlčanů SRSN.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Šklubalů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 3 zl.
Jan Buršů měl na tomto gruntě sobě puštěných a vyplacených peněz 16 zl 15 gr, ty jest pustil všecky Jurovi Šklubalovi.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Šklubalů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka 3 zl.
Leta 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Šklubalů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučka
3 zl.
Pusté

f 102b
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Sedláře prodán jest ten grunt požár napřed psaný Štěpánovi Ondřejovému za summu 15 zl bez závdanku, placením po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Němeček a Jíra Branecký S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Štěpán Ondřejů Janovi Pytlovanému za grunt 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Štěpán Ondřejů položil za grunt Janovi Pytlovanému, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Štěpán Ondřejů položil za grunt Janovi Pytlovanému 1 zl.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa ten svrchu psaný grunt ujal Štěpán po n[ebožtíku] Ondřejovi Štěpánovém, po otci svém, na doplacení svrchu psané summy, platiti má komu náleží po 1 zl. Jest mu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jura Košík a Matěj Bednář S.R.S.N.