Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

13 Grunt Adama Pavelky

f 121a

Letha Páně 1589 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 127 Václav Ducháňů prodal grunth se čtvrtí roli i jiným k tomu příslušenstvím Adamovi Pavelkovu za summu 80 zl.
Závdanku Václavovi nahoře psané[mu] 6 zl vyplnil. Letha [15]90 položil peněz purgkrechtních Václavovi Ducháňovu 3 zl a od letha [15]91 dopláceti zůstává při Vánocích po 3 zl summy 71 zl.
Rukojmě Mach Šerých, Pavel Kuňka, Daniel Blanař, Jan Šerých
R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Adam Pavelků peněz ročních za grunth
3 zl. Ty vzal od něho Vašek Ducháňů.
Letha [15]95 položil Adam Pavelků za grunth 3 zl. Ty přijal Václav Ducháňů.
Letha [15]96 položil Adam Pavelků za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Ty přijal Václav Ducháňů.
Letha [15]97 položil Adam Pavelků za grunt svůj Václavovi Ducháňovi 3 zl.
Leta [15]98 položil Adam Pavelků za grunt svůj 3 zl. Ty přijal Václav Ducháňů.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Adam Pavelků za g[runt] svůj Václavovi Ducháňovýmu 3 zl.
f 121b
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Adam Pavelků za g[runt] Václavovi Ducháňovému 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Adam Pavelků za grunt Václavovi Ducháňovému 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Adam Pavelků za g[runt] Václavovi Ducháňovému 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Adam Pavelků za g[runt] Václavovi Ducháňovému 3 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového prodán grunt se čtvrtí roli, z vinohradem novosadem v Staré hoře, s 2 koňmi a hříbětem, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím, zůstalý po n[ebožtíku] Adamovi Pavelkovi, Janovi synu jeho za summu 150 zl. Závdanku dal na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Pavelkového 12 zl, ostatek platiti má od letha 1604 takto: za podsedek po 3 zl a za vinohrad po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Suchánek, Mach Šerých, Martin Pavelků S.R.S.N. S toho sobě srazil dílu svého na grunthě 24 zl 23 gr.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Pavelků za g[runt] Václavovi Ducháňovýmu 3 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Jan Adama Pavelkového prodal podsedek ze čtvrtí roli, se 2 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiným hospodářstvím Jírovi Martina Janoulkového za summu 150 zl bez vinohradu. Závdanku jemu dal 15 zl a platiti má od letha 1605 po 2 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Mach Kornáčových, Vašek Ducháňových S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Jana Janoulka za grunt nápadníkům Václava Ducháně 1 zl. Ten přijala Markéta nápadnice.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Jíra Jana Janoulka prodal grunt ze čtvrtí roli, s jedním koněm, půlvozem, s polovicí ozimého i jarého osetí Jírovi Haluzovi za summu
150 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a pustil jemu, což zaplaceného měl 14 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Dormor, Matěj Vaňků S.R.S.A N.
Téhož letha ut s[upr]a položil Jíra Haluza za grunt 2 zl. Ty přijala Markyta nápadnice.
Tento grunt Jíra Jana Janoulků prodajíc ho Jírovi Haluzovi z poručení pana ouředníka zase ujal a což ten Jíra Haluza zaplacenýho měl 18 zl, ty Jírovi Janoulkovi zase pustil.
f 122a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Janoulků 1 zl. Ten přijala Margita nápadnice.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Janoulků za g[runt], kteréž přijala Margita nápadnice 2 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Janoulků za gr[unt], ty přijal muž Margity nápad[nice] 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Janulků za grunt, kteréž přijal muž Margitin 2 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Janulků prodal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli, ze 3 konimi, vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím Jírovi Šlumpovi za summu 150 zl. Závdanku mu dal 20 zl a což zaplaceného, totiž 5 zl měl, ty jest Jírovi Šlumpovi pustil a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Boháč, Mikuláš Hložek.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Šlumpa za grunt 2 zl. Ty přijal Václav Gejdoš muž Margitin.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jíra Šlumpa prodal grunt svůj ze čtvrtí roli, ze 2 konimi, vozem, pluhem, bránú a jiným příslušenstvím Matějovi Polákovi za summu 150 zl. Závdanku mu dal 2 zl a což týž Jíra Šlumpa na tom gruntě zaplaceného, totiž 25 zl, ty jest tomu Polákovi Matějovi pustil, ostatek platiti má pořadně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Boháč, Mikuláš Hložek SRSN.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Matěj Polák z toho gruntu preč ušel a Jan Macigal ujal se toho gruntu v tej summě, jakž jej Matěj Polák koupil, totiž za 150 zl. Nezavdal na něj nic, platiti má ročně při posudcích po 2 zl. Rukojmě za stavení, opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Hloupý, Štěpán Ondřejů SRSN.
Leta svrchu psaného Jan Macigal položil za ten grunt 2 zl. Ty přijal Václav Gejduš.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Macigal položil za grunt Václavovi Gejdušovi 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Macigal položil za grunt Václavovi Gejdušovi 2 zl.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Macigal položil za gr[unt] Václavovi Gejdušovi 2 zl.

Pusté
f 122b
Letha 1633 za purgmistra Pavla Kopíka prodán jest ten gr[unt] požár se čt[vrtí] roli po Janovi Macigalovi zůstalý Janovi Hřešoňovi za summu 15 zl bez závdanku a platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Čuník a Jíra Hanák S.R.S.N.

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest grunt ze čtvrtí roli Petrovi Oujezdskýmu za summu 19 zl. Závdanku položil letha ut supra 4 zl, ty přijal nahoře psaný Jan Krša, totiž peněz vydělaných. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání povinnosti J.H.M. a obecní Matěj Strejčený, Václav Kozák S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Petr Oujezdský položil za gr[unt] peněz 1 zl. Ty přijali k záduší lipovskému dle poručení n[ebožky] Markéty Kocháňový.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Petr Oujezdský položil za gr[unt] a ty jsú přijaty k záduší lipovskému 1 zl.

Letha 1639 za purgkmistra Pavla Kopíka Petr Oujezdský prodal ten svrchu psaný grunt Jurovi Jerušovému za summu 15 zl a co na něm zaplaceného Petr Oujezdský jměl, totiž 2 zl, ty jest jemu pustil a daroval. A tak na tom gruntě ještě povinen dopláceti bude k záduší lipovskému 13 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení a opravy gruntu, povinnosti panské odbejvání Jan Vrabec, Martin Hrubý S.R.S.N.
f 123a
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Jíra Jeruš za gr[unt] ročních peněz 15 gr. Ty náleží k záduší lipovskýmu.