Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

15 Grunt Václava Vávry

f 141a

Letha Páně 1588 podle zápisu kněh starých sirot[čích] v listu 151 Václav vejš psaný má grunt koupenej se čtvrtí roli, s půl achtelem vinohradu v hoře Slavkovskej po ne[božtíku] Martinovi Slovákovi zůstalej za summu 150 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 peněz purgkrechtních též i s poraženým dílem Zuzanny manželky své vyplnil 50 zl 12 gr 6 den. A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] ne[božtíka] Martina Slováka po 6 zl summy 99 zl 17 gr 1 den.
Rukojmě Tomeš Linhartů, Jakub Trachta, Mikuláš Vodička, Tomek Krčmů a Pavel Kutějků S.R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Václav nahoře psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Václav za grunth peněz purgkrechtních
6 zl.
Letha [15]96 položil Václav nahoře psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]97 položil Václav Vávrových za grunth 6 zl.
Leta 1598 položil Václav Vávrových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 6 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Václav Vávrových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 6 zl.
f 141b
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Vávrových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka
3 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Vávrových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka
3 zl.
A jakož Dorotě, dceři n[ebožtíka] Martina Slováka, náleželo dílu jejího mimo prvnější vydání na tomto gruntě 18 zl 12 gr
1 den, ty jest Ožvald Crha z Hozlavy, syn její vlastní, prodal Václavovi Vávrových za hotových 4 zl 15 gr, za kterýž jemu jalovici dal. A tak týž Ožvald ani Dorota matka jeho žádné spravedlnosti na tom gruntě nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Vávrových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Vávrových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 6 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Václav Vávrových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento požár na placení po 3 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie Václav Vávrů prodal požár ze čtvrtí roli Mikulášovi Hloškovi za tu summu, což na něm dopláceti zuostává, totiž 25 zl 5 gr, placením od letha 1608 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Vnuček, Jakub Krejsa, Pavel Podřezalů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purg[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Hlošků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 4 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Mikuláš Hlošků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mikuláš Hlošků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka
3 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodal Mikuláš Hlošků g[runt] svůj ze čtvrtí roli Janovi Hloupýmu za summu
25 zl 5 gr bez závdanku, a což Mikuláš Hlošků na něm vyplacenýho měl 8 zl, ty jest Janovi Hloupýmu pustil, ostatek platiti má od letha 1613 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za spravení a opravu g[runtu] i povinnosti J.M.P. Mikuláš Hložek, Štěpán Ondřejů S.R.S.N.
f 142a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Hlúpý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Hlúpý za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Hloupý položil za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 3 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Hloupý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka
3 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Hloupý položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka 3 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Hloupý položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slováka ostatní
3 zl 5 gr.
A tak má grunt zaplacený.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Jiříka Vnučka po smrti Jana Hloupýho prodán jest tento grunt spustovaný se čtvrtí roli Jurovi Janulkovi za 20 zl bez závdanku a platiti jej má po
2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Adam Vrbický a Štěpán Padělek S.R.S.a N.

Letha Páně 1629 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Janoulek prodal ten grunt požár ut s[upr]a se čtvrtí roli Matoušovi Košíkovi za 20 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Bureš a Václav Barinský S.R.S.a N.

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala prodali ten grunt Janovi Bugarovi za summu 20 zl, placení rok po roku po
1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za placení gruntu i opravy a odbejvání povinností JMP a obecní Jan Mucha, Jan Hodrla S.R.S.N.
f 142b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Bugar položil za gr[unt] peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem lipovskejm.

Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jan Bugar prodal ten grunt svrchu psaný, jak ho sám jměl koupenej, Mikulášovi Pupenkovi za summu 20 zl, placení ročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní Jura Košík, Vašek Šklubal SRSAN.
Letha 1645 za purgkmistra Matěja Kubíčka Mikuláš Pupenka položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1646 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Mikuláš Pupenka 1 zl.
Nepoložil nic.