Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Grunt Mikuláše Lukšového

f 161a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 136 Mikuláš vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli, s koňmi, dobytkem i jiným k témuž gruntu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíře obsahujíc zavírá, od Šimka Vašíčkova za summu 300 zl.
Na kderýž jest od výš psaného líta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních 77 zl vyplnil. A ještě za týž grunth svůj od letha [15]94 při Vánocích do komory Jeho [Mil]osti Páně dopláceti zůstává 223 zl. Ty pokládati má po
6 zl.
Rukojmě Jíra Žídek, Jíra Vašků, Vaněk Zubatý, Pavel Janoulků a Jíra Šarda R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Mikuláš vejš psaný do komory Jeho [Mil]osti Páně 6 zl.
Letha 1595 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš vejš psaný za grunth peněz
6 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Lukšů za grunt svůj 6 zl.
f 161b
Leta 1598 položil Mikuoláš Lukšů za grunt svůj 6 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Lukšů za grunt svůj 6 zl. Ty sou přijaty k ruce JM Páně.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Lukšů za g[runt] dvojích peněz i za rok 1600 12 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Lukšů za grunt 6 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Mikuláš Lukšů za g[runt] za lonský rok 6 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně.

Letha 1607 za purgmistra Jana Kolacie ouřad lipovský prodali grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, se 2 koňmi a jedním hříbětem, ze 3 kolmi voznými, ze 4 hony osetí ozimého, pozůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Lukšovým, Jírovi Janoulkovýmu za summu 163 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Miklošů, Jan Prášil, Mikuláš Hložek S.R.S.A N.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie Jíra Janoulků prodal požár s půl lánem roli, se dvěma koňmi, s vozem, pluhem, bránú a jiným hospodářstvím Matoušovi Jana Mikulášových za summu 163 zl. Závdanku dal 1 zl, ten jest přijat k ruce Jeho [Mil]osti Páně, ostatek platiti má od letha 1609 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Martin Hambálek, Jíra Velečka, Pavel Mlčků, Jakub Kapsa S.R.S.A N.

Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhy položil Mathouš Jana Mikulášových za grunt 4 zl. Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Mathouš Jana Miklošových za gr[unt] 2 zl. Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně.
f 162a
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Mathouš Jana Miklošových za g[runt] 2 zl. Ty sou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Mathouš Jana Miklošových za gr[unt] 2 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M.P.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Matouš Jana Mikulášových za grunt svůj 4 zl. Ty sou přijaty k ruce J.M.P.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Mathouš Jana Mikulášových za g[runt] 4 zl. Ty jsou přijaty k ruce JM Páně.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Mathouš Jana Mikulášových položil za grunt peněz ročních 4 zl. Jsou přijaté k ruce Jeho [Mil]osti Páně. Ty jsou dány Václavovi Urbanovému na zaplacení toho gruntu, na kterým pan Zálu[ž]ský býval, jakž při tom gruntě zapsáno stojí.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mathouš Jana Miklošových položil za grunt peněz ročních 4 zl. Jsou obrácené k ruce JM Páně.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Matouš Jana Miklošového položil za grunt peněz na JM Pána 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Matouš Jana Miklošového položil za gr[unt] 4 zl. Ty sou obrácené k ruce JM Páně.
Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodali týž grunt svrchu psanej purgkmistr a ouřad Janovi Nejezchlebovi za
20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gr[untu], povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Vrablec, Martin Mazančík SRSN.
f 162b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Nejezchlebík prodal grunt Mikulášovi Křenkovi za summu, jakž ho sám jměl od ouřadu koupenej, totiž za 20 zl, placení komu náležeti bude po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské i obecní Melichar Klivický a Jan Bureš S.R.S.N.

Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa ten grunt jsúc poloulání ujal toho gruntu polovici po témž ut s[upr]a Jan Oborný od ouřadu koupenej za summu 20 zl, placení po 2 zl komu náležeti bude. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské [a] obecní Mikuláš Boháč a Štěpán Marků s rukou společnou a nerozdílnou.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž Martin Karas koupil svrchu psaný grunt s polouláním roli za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinší Pavel Rohan a Jan Trošků S.R.S. a neroz[dílnou].

Pustý