Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Matouše Rozumového

f 171a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 144 Matouš vejš psaný koupil grunth po nebožt[íku] Matějovi Šklubalovi zůstalý s půl lánem roli, s achtelem vinohradu v hoře Radostnej a jinejm vším hospodářstvím za summu 185 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]92 i s poraženým dílem Kateřiny manželky svej 63 zl
24 ½ gr vyplnil a za letho [15]93 zadržel 7 zl. A mimo ty zadržalé ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 7 zl summy 114 zl 5 ½ gr.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item dceři n[ebožky] Margety Jana Šklubalového 6 zl.
Item sirot[kům] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 115 zl 5 ½ gr.
Z toho se dluhu zaplatiti má, tak jakž v registřích nových sirotčích při sirotcích 13 položeno jest, 14 zl 22 ½ gr.
A tak zůstává těm sirot[kům] k doplnění dílův jejich 100 zl 13 gr.
Rukojmě Tomáš Linhartů, Jíra Tlustý, Mikuláš Lukšů, Bartoň Pešů a Jiřík Peklů R.S.A.N.
f 171b
Letha [15]94 přijato od Matouše Rozumovýho za grunth peněz purgkrechtních 7 zl.
Letha [15]94 položil Matouš Rozumů za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 zl.
Letha [15]96 položil Matouš Rozumů peněz purgkrechtních
7 zl.
Letha [15]97 položil Matouš Rozumů za grunth svůj 7 zl.
Leta 1598 položil Matouš Rozumů za grunt svůj 7 zl. Ty sou dány do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Matouš Rozumů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 7 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje přijato od Matouše Rozuma položených peněz za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mathouš Rozumů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 3 zl.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného Pavel Daňka Čechového pojmouc sobě Dorotu, pozůstalou vdovu po n[ebožtíku] Mathoušovi Rozumovi, ujal grunt ut s[upr]a s půl lánem roli, s koňmi, vozy, pluhy a jiným hospodářstvím v summě 185 zl, i s achtelem vinohradu v Radostnej. Z toho sobě srazil dílu po manželce své, což týž n[ebožtík] Mathouš Rozum zaplaceného měl, totiž 111 zl 24 ½ gr. A tak toliko zůstává dopláceti s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 73 zl 5 ½ gr, placením od letha ut s[upr]a po 7 zl. Odevzdáno jemu to všecko za volný

a svobodný. Rukojmě Pavel Mlčků, Václav Benedíkových, Jan Kubíčků, Jíra Kuželovský S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Daňka Čechového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 7 zl.

Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie Jíra n[ebožtíka] Pavla Šklubala pustil z dílu svého Pavlovi Daňka Čechového
11 zl, toliko aby jemu předně vyplnil ještě 12 zl, placení od letha ut s[upr]a po 3 zl.
Pavel Daňka Čechového položil Jírovi n[ebožtíka] Pavla Šklubala na těch 12 zl – 3 zl.
f 172a
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Daňka Čechových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala 3 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Daňka Čechových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Šklubala
6 zl.
A tak Pavel Daňka Čechového ten grunt doplatil, kterýžto grunt pustý od několika let zůstává.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad požár pustý s půl lánem roli dělíc na dvě částky Kašparovi Těšínskému [a] Jírovi Janulkovému za 20 zl, placení ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Sedlář, Pavel Vacula SRSN.

Kašpar Těšínský drží jednu čtvrt.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa druhou čtvrt od svrchu psaného gruntu koupil Matěj Kubíčků za summu 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Jan Spěváček a Pavel Vacula S.R.S.N.

Pustý