Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

21 Grunt Jíry Kuželovské[ho]

f 201a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 50 ten Jíra vejš psaný má grunth svůj se čtvrtí roli a jiným hospodářstvím od Macka Lukšového za 86 zl koupenej.
Na kderýž jest závdanku tomuž Mackovi položil 7 zl a ostatek platiti má počna od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item sirot[kům]ne[božtíka] Vaňka Lukšového 33 zl, na to jest jim zadržel letha [15]93 4 zl.
Item Mackovi Lukšovu náleží 46 zl, ty jemu jíti mají, když sirotci vejš psaní svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl.
Rukojmě Pavel Janoulek, Vašek Bařinů, Bartoň Lhotský a Bartoš Kocourek R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Kuželovský za grunth svůj peněz dvojích po 4 zl – 8 zl.
Letha [15]95 položil Jíra Kuželovský za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl. Ty sou dány Mackovi, neb je[mu] přední peníze náleží.
Letha 1596 položil Jíra Kuželovský za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Kuželovský za grunt svůj 4 zl.
f 201b
Leta 1598 položil Jíra Kuželových na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšovýho za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Kuželových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšové[ho] 4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Kuželových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového
4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Kuželových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 2 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Kuželových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vaňka Lukšového 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Kuželových za grunt Mackovi Lukšovému 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Kuželových za g[runt] Mackovi Lukšovému 4 zl.

Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie purgkmistr a ouřad lipovský prodali požár ze čtvrtí roli, pozuostalý po n[ebožtíku] Jírovi Kuželovským, Štěpánovi Ondřejovému za summu 35 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Mlčků, Jakub Šimků
S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Štěpán Ondřejů Mackovi Lukšovému 1 zl.

Letha 1609 za purgkmistra Jíry Pejhového položil Štěpán Ondřejů za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Štěpán Ondřejů za g[runt] Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Štěpán Ondřejů za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Štěpán Ondřejů za gr[unt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Štěpán Ondřejů za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Štěpán Ondřejů za g[runt] Mackovi Lukšovýmu 2 zl.
f 202a
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Štěpán Ondřejů položil za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Štěpán Ondřejů položil za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Štěpán Ondřejů položil za grunt Mackovi Lukšovému 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Štěpán Ondřejů položil za gr[unt] Mackovi Lukšovému 2 zl.

Pusté

Leta Páně 1629 za purgmistra Jiříka Vnučka prodán jest od ouřadu ten grunt se čtvrtí roli Janovi Kratochvílovi bez závdanku za summu 35 zl, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Jurík a Jíra Němeček S.R.S.N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Kratochvíle položil za grunt Matějovi Žákovi, kteréž on přijal peněz 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jan Kratochvíle položil za grunt Matějovi Žákovi, kteréž on přijal 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jan Kratochvíle položil peněz ročních za gr[unt] svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Žákova 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Barbora, pozůstalá vdova po neb[ožtíku] Janovi Kratochvílovi, položila peněz ročních za gr[unt] Matějovi Žákovému za rok 1646 1 zl.

Letha Páně 1649 Mikuláše Mana Jan Kratochvíle zemřel, po něm zůstalá vdova po tomž Kratochvílovi Barbora, tu sobě Jan Pokorný za manželku pojal a ten grunt v tej summě, jak ho Jan Kratochvíle měl, totiž za 35 zl ujal, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné.

f 202b
Rukojmě za spravování povinnosti panské i obecní Jan Spěvák, Jan Žák SRSN.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt se štvrtí roli po Janu Kratochvíle Janovi Seibertovi za summu 35 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jiřík Kúkal a Jakub Morávek S.R.S.a N.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt z čtvrtí roli Vácslavovi Lešnicskému za summu 35 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti budou po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Jeruša a Kryštof Sedlář SRSN.