Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Grunt Pavla Mlčkového

f 211a

Letha 1591 Pavel vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli i jiným k němu příslušenstvím podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 140 po ne[božtíku] Mikulášovi Ondřejovým zůstalý za summu 290 zl.
Na kderýž jest od letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Kuny manželky své vyplnil 60 zl 22 ½ gr. A ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 7 zl summy 229 zl 7 ½ gr. Ta summa všecka náleží sirot[kům] ne[božtíka] Mikuláše Ondřejovýho.
Rukojmě Jan Lukšů, Matěj Mlčků, Jíra Bouchal a Bartoš Kocourek R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Mlčků za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Mlčků za grunth svůj peněz purgkrechtních 7 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Mlčků peněz purgkrechtních za grunth 7 zl.
Letha [15]97 položil Pavel Mlčků peněz purgkrechtních za grunt svůj 7 zl.
Leta [15]98 položil Pavel Mlčků za grunt svůj na sirotky n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 7 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Pavel Mlčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 7 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Pavel Mlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 7 zl.
f 211b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Pavel Mlčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 7 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mik[uláše] Ondřejového 7 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového
7 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Pavel Mlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 7 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento požár od pana ouředníka na placení po 5 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejového 5 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových
5 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Pavel Mlčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Pavel Mlčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Pavel Mlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Pavel Mlčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše ut s[upr]a 5 zl.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Vnučka položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Pavel Mlčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových
5 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Mlčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Mlčků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Mlčků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondřejových 5 zl.

Pusté
f 212a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgmistr a ouřad grunt požár pustý ze čtvrtí roli Mikulášovi Kejdušovi za 10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Jurík, Jan Němeček SRSN.

Letha ut sup[ra] týž purgkmistr [a] ouřad prodali jednu čtvrt od téhož gruntu nahoře psaného Václavovi Asverusovi za 10 zl. Odevzdána za volný. Rukojmě za placení Mikuláš Boháč, Michal Keraše SRSN. Placení ročně po 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Mikuláš Kejdoš ročních peněz 15 gr. Ty přijal Jan Ondřejových.

Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa druhou čtvrt ujal gruntu po Václavovi Asverusovi Mikuláš Zika za summu 5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Matěj Bednář a Jan Stádek S.R.S.N.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Mikuláš Ziga položil a ten přijal Jan Ondřejových 1 zl.

f 212b
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Mikuláš Gejdušů položil a přijal Jan Ondřejových 1 zl.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a Mikuláš Ziga položil a přijal nápadník ut s[upr]a 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Mikuláš Ziga položil a ten zůstává za ouřadem ut s[upr]a za rok 1646 1 zl.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Mikuláše Zigovi Matějovi Jaří za summu 10 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Matouš Ptáčník a Jura Varholík S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Pavla Žáka připisuje se jedna čtvrt roli Asveruvská Janovi Majdíkovi za summu 5 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Machalek, Martin Kolář S.R.S.a N.