Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

24 Grunt Václava Bařiny

f 231a

Letha Páně 1588 Václav vejš psaný koupil grunth s půl lánem roli a s achtelem vinohradu v hoře Veselej i z jiným příslušenstvím podle zápisu knih starých sirot[čích] v listu 153 po nebožt[íku] Jírovi Vítkovým zůstalý za summu 280 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Mandy manželky svej vyplnil 88 zl 17 gr
4 ½ den a ještě od letha [15]94 při Vánocích po 12 zl pokládati má 191 zl 12 gr 2 ½ den.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item termínuov za ne[božtíka] Jíry Vítkového do jiných sirotčích peněz položiti se má 21 zl 15 gr.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Štěpána Maškova 23 zl 19 gr
5 den, ty jim jíti mají, když ty termíny se splatí.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Vítkového pěti mimo díl sražený Mandy mateře jejich náleží ještě 14 zl 7 gr 4 ½ den, ty jim jíti mají na posledních penězích tolikéž po 12 zl.
Rukojmě Jíra Klanice, Jíra Žídek, Matěj Šašvata, Petr Hoďasů, Jan Mašků, Jíra Tomšíků, Matěj Kotačka, Jan Vicenů
R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Bařinů za grunth svuoj peněz purgkrechtních 12 zl.
Více položil nadepsaný Václav za grunth svůj, což od Mikuláše n[ebožtíka] Štěpána Vaškova dílu jeho ostatního skoupil 11 zl 2 den.
f 231b
Letha [15]95 položil Václav Bařina za grunth peněz purgkrechtních 12 zl.
Letha [15]96 položil Václav Bařinů za grunth peněz 10 zl.
Letha [15]97 položil Václav Bařinů za grunth svůj 10 zl.
Leta [15]98 položil Václav Bařinů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového 10 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Václav Bařinů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Bařinů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového 5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Bařinů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového
5 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Bařinů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového 2 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Bařinů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového 7 zl 25 ½ gr.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Bařinů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Vítkového
10 zl.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad grunt s půl lánem roli Jurovi Tuhému jednu čtvrt, Mackovi Melicharovi druhou čtvrt za summu 20 zl, každý povinen paltiti bude ročně po 1 zl. Odevzdáno jim za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Němeček, Pavel Vacula SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jura Tuhý položil za gr[unt] svůj 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.
f 232a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa Michal Valentů ujal grunt ze čtvrtí roli po Mackovi Melicharovi za 5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Martin Rejman, Pavel Žídek S.R.S.N.
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jura Tuhý položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jura Tuhý položil a ten přijal Pavel Nevěra za rok 1646 1 zl.
Letha Páně 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Jura Tuhý za rok 1647 a ty přijal Pavel Nevěra 1 zl.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Tuhému, který z gruntu ušel, Václavovi Kudlovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Trn a Jan Kolek
S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest grunt ze čtvrtí roli Matějovi Kelečskému za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náleží po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Matěj Karas a Kryštof Sedlář SRSAN.
f 232b
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodána jest druhá čtvrt roli po Mackovi Melicharovi Jakubovi Brožkovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jura Vašků a Martin Sedlář SRSN.