Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

25 Grunt Jana Benedíkového

f 241a

Letha Páně 1583 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 76 Jan vejš psaný má grunth s půl lánem roli od Štěpána Vnučky koupenej za summu 190 zl.
I vyplnil od výš psaného leta až do letha [15]92 peněz purgkrechtních 83 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]93 při Vánocích po 10 zl summy 107 zl. Ta summa všeckna náleží sirot[kům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky.
Rukojmě Matěj Kotačků, Mikuláš Ondřejů R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan Benedíků za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 10 zl.
Letha [15]95 položil Jan Benedíků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jan Benedíků za grunth 6 zl.
Letha [15]97 položil Jan Benedíků za grunth svůj 6 zl.
Leta [15]98 položil Jan Benedíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Benedíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Benedíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 3 zl.
f 241b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Benedíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky
3 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného přijato od Jana Benedíkova za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 1 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jan Benedíků prodal grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem, bránou a jiný[m] hospodářstvím Jírovi Miklošovýmu za 200 zl. Závdanku jemu dal 13 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Pelů, Jíra Pelů, Macek Nováků, Jakub Florianů SRSAN.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky předních peněz 56 zl.
Janovi Benedíkovýmu 131 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Miklošů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 6 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Miklošů za g[runt] 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Štěpána Vnučky 4 zl a Janovi Benedíkovému 2 zl.

Pustej

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest grunt ze čtvrtí roli Kašpar Mlynář za summu 15 zl, placení rok po roku po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu, odbejvání robot a jinších povinností JMP a obci Martin Mithaj, Václav Kučera S.R.S.N.
f 242a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Kašpar Mlynář koupil od téhož purgkmistra a ouřadu druhou čtvrt gruntu roli, tak majíc sobě za odevzdanej za summu 10 zl, placení po 1 zl. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Michal Sralčík, Adam Varholík SRSN.

Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka purgkmistr z úřadem prodali čt[vrt] roli Jurovi Jerušovi za summu 15 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Jíra Kúkal a Jíra Gejdoš SRSaN.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jura Jeruša položil 1 zl, kterýžto za ouřadem pozůstává, nápadníci se při ouřadu ohlásiti mají, za rok 1646.