Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Grunt Bartoně Pešové[ho]

f 251a

Letha [15]87 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 110 Bartoň vejš psaný koupil grunth svůj s půl lánem roli, s achtelem vinohradu na Kněždubsku v hoře Vlčí i z jiný[m] hospodářstvím k témuž gruntu přináležejícím za summu 180 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem svým vyplnil 109 zl 19 ½ gr. A ještě za týž grunth dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 70 zl 10 ½ gr.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Kateřině, manželce ne[božtíka] Martina Pešové[ho]
13 zl 12 gr.
Item Janovi Miklošovému na místě Zuzanny manželky jeho
20 zl 19 ½ gr.
Item Janovi Martiničkovi po Ance manželce jeho náleží 20 zl 19 ½ gr.
Item Jírovi Pešovému 15 zl 19 ½ gr.
Ten Jíra jest umřel, spravedlnost jeho na dceru jeho po něm zůstalou Kateřinu připadla, o tom při sirotcích 20 položeno najdeš. Taková spravedlnost se jim pokládati má po 8 zl, dostane se na jednoho každého nápadníka každého roku po 2 zl.
f 251b
Rukojmě Petr Hoďasů, Macek Mašáňů, Macek Vaňka Miklového, Jan Žaloudek, Jan Benedíků, Matěj Sivoch, Jan Onučka R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Bartoň vejš psaný za grunth svůj 6 zl.
A mimo to od Jana Miklošových díl jemu náležitý skoupil
20 zl 19 ½ gr.
Z těch 6 zl položených vydáno Kateřině na díl její 2 zl, Janovi Martiničkovému 2 zl a na sirotka n[ebožtíka] Jíry Pešového do truhlice složeno 2 zl.
Letha [15]95 položil Bartoň Pešů za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Kateřině Pešové 2 zl, Janovi Martinickému 2 zl a na sirotky zanecháno 2 zl.
Letha [15]96 položil Bartoň Pešů za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno Kateřině Pešové a Janovi Martinickému každému po 2 zl – 4 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pešového zanecháno 2 zl.
Letha [15]97 položil Bartoň Pešů za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Kateřině Pešové 2 zl, též Janovi dáno z toho 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pešového zanecháno 2 zl.
Leta [15]98 položil Bartoň Pešů za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Pešového do truhlice si[rotčí] 2 zl, Kateřině Pešové též dáno 2 zl, Janovi Martiničkovejch 2 zl.

f 252a
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Bartoň Pešů za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pešového 2 zl, Kateřině Pešové též dáno 2 zl, Janovi Martiničkových 2 zl.
Jakož náleželo Janovi Martiničkovýmu z téhož gruntu dovzíti 8 zl 19 ½ gr, takové peníze prodal Bartoňovi Pešovému za hotové 2 zl. A tak týž Jan na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Bartoň Pešů za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pešového 2 zl, Kateřině Pešové též dáno 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Bartoň Pešů za grunth ostatních 1 zl 1 ½ gr. Ty sou přijaty na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Pešového.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Pusté

Letha 1632 za purgkmistra Martina Sedláře prodán jest ten grunth požár s jednou čtvrtí roli Michalovi Jerušovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Čermák a Martin Mazančík S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali druhou čtvrt z gruntem Michalovi Jerušovi za
10 zl, placení po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za placení, povinnosti panské a obecní odbejvání Jura Zbořil, Mikuláš Boháč SRSN.
f 252b
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s polouláním roli dvoum osobám, totiž jednu čt[vrt] Pavlovi Janíkovému za 5 zl, placení komu náleží po 1 zl. Jest odevzdán za volný.

Druhou čtvrt ujal Jíra Kajduš za summu 5 zl, placením po
1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinší Pavel Žídek a Matěj Bednář SRSN.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jura Kejdoš položil peněz ročních, ten přijal Daněk Sečkař na místě s[irotků] n[ebožtíka] Bartoně Pešového 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jura Kejdoš položil peněz ročních, ten přijal Daněk Sečkař na místě s[irotků] n[ebožtíka] Bartoňa Pešového 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jura Gejdoš položil peněz ročních, ten přijal Daněk Sečkař na místě s[irotků] n[ebožtíka] Bartoňa Pešového za rok 1646 1 zl.