Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

27 Grunt Jana Kubíčkové[ho]

f 261a

Letha 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 131 Jan vejš psaný koupil grunth od Lidy Žaloudkovej s půl lánem roli a jiný[m] k témuž gruntu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 230 zl.
Na kderýž jest vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 37 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích 193 zl.
Ta summa náleží osobám těmto, a to takto:
Item nápadníkům nebožt[íka] Martina Mikšové[ho] Zuzaně 4 zl 15 gr 2 den.
Item Kuně též náleží 24 zl 14 gr 5 den. Ty jim od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 10 zl.
Item Jírovi Vaškovému též náleží 60 zl. Ty jemu jíti mají, když nápadníci nebožt[íka] Martina Mikšového svou summu vyzdvihnou, též po 10 zl.
Item sirot[kům] ne[božtíka] Jana Žaloudka na posledních penězích náleží 34 zl.
Rukojmě Mach Kubíček, Bartoš Tkadlec, Pavel Kutějků, Mach Maškových, Matouš Rozumů, Šimek Michalů, Mach Kovářů, Jan Šarovec, Pavel Polášek a Jíra Vašků R.S.A.N.
f 261b
Letha [15]94 položil Jan Kubíčků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Ty sou vydány Kuně na díl její.
Letha [15]95 položil Jan Kubíčků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Ty sou dány Kuně na díl její.
Letha [15]96 položil Jan Kubíčků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl. Z toho dáno Kuně ostatního dílu jejího, což jí ještě náleželo 4 zl 5 gr 5 den a Zuzanně též dáno ostatního dílu jejího 4 zl 15 gr 2 den.
Letha [15]97 položil Jan Kubíčků za grunt svůj Jírovi Vaškovému 10 zl.
Leta 1598 položil Jan Kubíčků za grunt svůj 10 zl. Ty přijal Jíra Vašků.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jan Kubíčků za grunt svůj Jírovi Vaškovému 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Kubíčků za grunt Jírovi Vaškové[mu] 4 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Kubíčků za grunt Jírovi Vaškovému 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Kubíčků za grunt Jírovi Vaškovému 10 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Jan Kubíčků za g[runt] Jírovi Vaškovému 10 zl.

Pusté

f 262a
Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt požár s půl lánem roli Mackovi Bednářovi za 20 zl, placení po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jura Košík, Jan Nejezchleba SRSN.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Macek Bednář položil za grunt a ty přijal na místě ne[božtíka] Jíry Vaška a ty přijali sirotci neboštíka Jana Vaškových 1 zl.

Leta 1641 za fojta Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem odprodali [od] svrchu psaného gruntu čtvrt roli z gruntem dvoum osobám, Janovi Vojtkovému půl čtvrti za 2 zl 15 gr.
A druhé půl čtvrti Jírovi Vaškovému za summu 2 zl 15 gr, každý platiti mají po vyjití tří let po 15 gr. Jest jim odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. a jinší Macek Bednář, Jíra Košík S.R.S. a nerozdílnou.

Pustý
f 262b
Leta 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodán jest týž grunt pustý ze čtvrtí roli, která jest odňata od polulání Matěje Bednáře, Pavlovi Kratochvílovi za 10 zl bez závdanku, platiti má po
1 zl každoročně komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Vašků a Jíra Strejčeník SRSN.