Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

28 Grunt Jana Kubějového

f 271a

Ten vejš psaný Jan Kubějů má grunth svůj od Pavla Janoulkového z půl lánem roli vyfrejmarčenej, ze kderýž jemu podsedek zaplacenej a 48 zl hotových dal.
A tak má grunth svuoj zaplacenej.

Letha [15]94 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Kuběje s půl lánem roli, z jední[m] koněm, půl vozem, žita ozimého troje hony a 10 m[ěřic] ovsa Václavovi Benedíkovýmu za summu 200 zl. Závdanku položil hned při odevzdávce Janovi Kubějovi 20 zl a k tomu témuž Kubějovi jedny roční peníze položil 8 zl a tak ještě od letha [15]97 dopláceti má témuž Kubějovi pořadně po 8 zl – 172 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Kutějků, Mikoláš Vnučků, Mikoláš Kutějků, Mikoláš Rohan SRSN.
Letha [15]97 položil Václav Benedíků Janovi Kubějovi, kteréž sou odvedeny s[irotkům] n]ebožtíka] Martina Velečky
8 zl.
Leta 1598 položil Václav Benedíků za grunt svůj 8 zl. Ty sou při statku Martina Velečky vypsaný.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Václav Benedíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Velečky 8 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Václav Benedíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Veleckého
6 zl.
f 271b
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Benedíků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Veleckýho 4 zl.
Z toho gruntu podle vyhledání náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Velečky předních peněz odkázaných od Jana Kuběje majíc jim z gr[untu] svého vyplňovati 117 zl, placením po 8 zl.
Janovi Velečkovýmu posledních peněz též odkázaných od Jana Kuběje z gruntu svého 19 zl. Těch 19 zl Václav Benedíků od Jana Veleckýho zkoupil za hotový 4 zl. A tak týž Jan Velecký tu nic více nemá.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Benedíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Velečky 3 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Benedíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Velečky 8 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Václav Benedíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Velečky
8 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn tento grunt od pana ouředníka na placení po 6 zl.

Ty peníze jsou převedeny na grunt Trachtů v městečku a z něho se těmto sirotkom platí.

A ten grunt jest pustý.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka týž purgkmistr a ouřad prodali požár pustý s půl lánem roli Mikulášovi Boháčovi za 20 zl, placení každoročně po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Jan Šporila, Michal Jeruše SRSN.
f 272a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Jiříkovi Němečkovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náleží po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinších Martin Kolář a Mikuláš Gajduš S.R.S. a nerozdílnou.

Pustý