Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

29 Grunt Jana Vítkového

f 281a

Letha Páně 1577 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 40 Jan vejš psaný měl grunth svuoj z půl lánem roli po nebožt[íku] Matějovi Lukšovi za summu 200 zl.
Místo závdanku sobě to, což Dorotě, prvnější manželce jeho na témž gruntě náleželo, srazil 62 zl. A od letha [15]75 až do letha [15]92 vyplnil peněz purgkrechtních 126 zl a ještě za týž grunth dopláceti zůstává si[rotkům] nebožt[íka] Štěpána Vnučky 12 zl, kderéž letha [15]93 položiti měl.
Letha [15]94 položil Jan Vítků peněz ročních za grunth
4 zl.

Letha 1595 ten Jan Vítkových umřel, grunth po něm zůstalý s půl lánem roli, se třema koňmi, s vozem, pluhem, bránami i se vším nábytkem k hospodářství přislušejícím, ze čtvrtí vinohradu v hoře Klučové prodán Mikolášovi Vaňka Jírových za summu 440 zl. Závdanku hned při odevzdávce položil 15 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 při Vánocích pořadně po
10 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti Jeho [Mil]osti Páně Pavel Kutějků, Mikoláš Kutějků, Macek Nováků, Matouš Rozum, Jíra Šubelů, Jan Kubíčků, Bartoš Kutějků, Jurka Pechů S.R.S.N. Ta summa všecka náleží sirotkům nebož[tíka] Jana Vítkového.
f 281b
Letha [15]96 položil Mikoláš Vaňka Jírových za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Vaňka Jírových za grunth
10 zl.
Téhož letha Mikoláš Vaňka Jírových ten jest sobě díl svůj po Kateřině manželce své 60 zl na statku svým srazil, kteréž jse jemu za zaplacení gruntu jeho vypisují.
Leta 1598 položil Mikuláš Vaňka Jurových za grunt 10 zl. Sou při statku Jana Vítkových sirotkům za příjem vypsány.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Vaňka Jurových za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Vaňka Jurových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových
5 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Vaňka Jírových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových 5 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Vaňka Jírových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových 2 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Vaňka Jírových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových 10 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Vaňka Jírových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkových 10 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny Jíra Vaškův tento grunt ujal i s vinohrady a má to všecko dopláceti placením po 5 zl. Rukojmě Jíra Bouchal, Vaněk Moštěnský, Mikuláš Staňkových, Jan Kocián, Martin Slováků S.R.S.A N.
Letha 1607 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Vaškův za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 2 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Vaškův za statek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 2 zl 15 gr.
f 282a
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 2 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Jíra Vašků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jíra Vašků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkovýho 4 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jíra Vašků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 5 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 5 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Vašků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 5 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Vašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Vašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 5 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Vašků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vítkového 5 zl.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře prodán jest ten grunt požár s jednou čtvrtí roli Pavlovi Čermákovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Radoš a Jíra Košík S.R.S.a N.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Pavel Čermákových ujal druhou čtvrt za 10 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě ut s[upr]a, placení po 1 zl.

f 282b
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Čermáků položil za grunt 1 zl. Zůstávají za ouřadem lipovským, ty sou dány Adamovi Zimákovi.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Pavel Čermáků položil za grunt, ten jest přijal Adam Zimák 1 zl.

Leta 1639 za purgkmistra Jíry Poláška týž purgkmistr s ouřadem prodali grunt s půl lánem roli Jiříkovi Košíkovi za summu 20 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností všelijakých panských a obecních Adam Varholík, Pavel Nevěra S.R.S.N.

Pustý

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Jurovi Košíkovi Jurovi Šamšíkovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Šejda a Jura Strejčeník
S.R.S.a N.R.
f 283a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Koukala prodán jest grunt po Jírovi Šamšíkovi z čtvrtí roli Čermákovskej Jírovi Strejčeníkovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně po 1 zl komu náležeti bude. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Machalek a Pavel Žák SRSN.

Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jiříka Kúkala prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Košíkovskej za summu 10 zl bez závdanku Mikulášovi Matějíčkovi, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdána za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Vašků a Pavel Huňák SRSN.