Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

32 Grunt Tomáše Vrtala

f 311a

Letha [15]79 podle zápisu kněh sirot[čích] starých v listu 100 Tomáš vejš psaný koupil grunth z půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě šíř obsahujíc zavírá, po nebožt[íku] Vítkovi Školudovi zůstalý za summu 180 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních, též i z poraženým dílem Kuny manželky svej i s tím, co od Mandy, macochy těch sirot[ků], díl její skoupil, všeho v summě vyplnil 157 zl 7 gr. A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 22 zl 23 gr.
Takové peníze náleží osobám těmto:
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jakuba Vnučky 8 zl. Ty se mají položiti letha [15]94.
Item Jírovi, synu nebožt[íka] Vítka Školudové[ho] 10 zl. Ty se položiti mají letha [15]95 při Vánocích.
Item Kateřině, dceři nebožt[íka] Vítka Školudového 10 zl. Na to se vyplniti má letha 1595 4 zl 3 ½ gr a ostatek letha [15]96.
A když to od téhož Tomáše vyplněno bude, tehdy bude jmíti grunth svuoj zaplacený.
Rukojmě Martin Pela, Jiřík Rozbořil, Martin Šerých, Jan Krejsů, Mikuláš Rohan a Mikuláš Pechů S.R.S.A.N.
f 311b
Letha [15]94 přijato od Tomáše napřed psaného za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]95 přijato od Tomáše Vrtalového za grunth peněz purgkrechtních 8 zl.
Letha [15]96 položil Tomáš Vrtalů ostatních peněz za grunth svůj 6 zl 23 gr.
A tak jej zouplna zapacenej má a žádnému nic dlužen není.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie prodán požár z půl lánem roli, pozuostalý po nebo[žtíku] Tomášovi Vrtalovi, Jírovi Miklošovýmu za summu 40 zl. Místo závdanku srazil sobě, což jemu n[ebožtík] Tomáš Vrtal dlužen byl 14 zl 15 gr a platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Velečků, Jíra Pejcha, Jíra Bouchalů, Pavel Vaverčák S.R.S.A N.
Jíra Miklošů srazil sobě dílu svého po Dorotě manželce své, dceři n[ebožtíka] Tomáše Vrtala 8 zl 15 gr.
Letha a za purgkmistra ut s[upr]a položil Jíra Miklošů za grunt nápadníkům Tomáše Vrtala 1 zl. Ty přijali nápadníci Vrtalovi a nimi se rozdělili.

Pustý

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka prodal týž purgkmistr a ouřad požár pustý s půl lánem roli Václavovi Kucherovi jednu čtvrt a Martinovi Fermašovi druhou čtvrt za
20 zl, platiti jmá každej poročně po 1 zl. Odevzdáno jim za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Martin Sedlář, Jíra Radoš SRSN.
f 312a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa týž purgkmistr s ouřadem prodali od svrchu psaného gruntu čtvrt roli i z gruntem Janovi Pytlovanému za 5 zl, placení komu náleží po
1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě Pavel Rohan a Jíra Hanák SRSN.

Druhá čtvrt
Václav Komenský ujal druhou čtvrt za 5 zl, placením po
1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a jinší Jan Pytlovaný a Jíra Hanák S.R.S.N.