Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

33 Grunt Jíry Vaškové[ho]

f 321a

Letha Páně 1587 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 51 Jíra výš psaný koupil grunth z půl lánem roli a jiným k němu příslušenstvím, tak jakž týž zápis to v sobě obsahujíc zavírá, za 215 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil
152 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl – 63 zl.
Ta summa, kteráž se dopláceti má, náleží osobám těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky 48 zl.
Item nápadníkům nebožt[íka] Matouše Linhartového 15 zl. Ty jim jíti mají takto: letha [15]96 2 zl, letha [15]97 10 zl a letha [15]98 3 zl.
Rukojmě Mach Kubíčků, Jan Hlavatej, Vaněk Šípal, Šimek Michalů, Jan Osoba, Jan Řitků a Jan Benedíků S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra Vašků za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
f 321b
Letha [15]95 položil Jíra Vašků za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Vašků za grunth peněz 10 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Vašků za grunth peněz purgkrecht[ních] 10 zl.
Leta 1598 položil Jíra Vašků za grunt 10 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Vnučky ostat[ní] 8 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Linhartového 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Vašků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Linhartové[ho]
10 zl.
Též položil Jíra Vašků za grunt svůj ostatních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matouše Linhartového 3 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Michal Michna na místě Dorothy manželky své a Kateřiny, pozuostalé vdovy po neb[ožtíku] Jírovi Vaškovém, jakožto pravé nápadnici všeho statku pozuostalého po témž neb[ožtíku] Jírovi Vaškové[m], prodali jsou grunt požár Janovi Vaškovýmu synu jeho z půl lánem roli a jiným k tomu příslušenstvím i z vinohradem achtelem v Nové hoře za 60 zl. Z toho sobě Jan Vašků porazil dílu svého otcovského 20 zl, zuostává ještě dopláceti Michalovi Michnovi po Dorothě manželce jeho 20 zl a Kateřině manželce své tolikéž 20 zl placením takto: od letha tohoto 1610 má vyplniti Michalovi Michnovi 20 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Stalo se letha ut s[upr]a.
NB. Jan Vašků uvolil se dobrovolně a z lásky synovské Kateřině mateři své dvoje hony obilím jedním ozimním a druhé jarým až do smrti její svým nákladem a semenem osívati.

Jakož náleželo Kateřině mateři jeho na tom gruntě 20 zl, ty jest Janovi synu svýmu z lásky pustila. A tak tu již nic více jmíti nebude.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Vašků Michalovi Michnovi za gr[unt] svůj 10 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Vašků Michalovi Michnovi za gr[unt] svůj 10 zl.

Zaplacený
f 322a
Letha Páně 1633 za purgkmistra Pavla Kopíka po smrti neb[ožtíka] Jana Vaškového prodán neb odveden podle rozdílu statku.

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest grunt s půl lánem roli Martin Horčice za summu 40 zl bez závdanku, platiti má rok po roku po 1 zl, na díl Doroty manželky jeho porazí se s toho gruntu 10 zl. A tak povinen bude nápadníkům, kterejm náležeti bude 30 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i odbejvání povinnosti JM Pánu a obci Martin Rubík, Jan Bednář slíbili RSAN.

Letha 1635 za purgkmistra Pavla Kopíka Martin Horčice odprodal čtvrt gruntu se čtvrtí roli Janovi Bednářovi za
20 zl, placení po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské [a] obecní odbejvání Pavel Janík, Martin Sedlář SRSN.

Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa ujal po Janovi Bednářovi ten grunt ut s[upr]a Václav Škrabal za summu 20 zl, na placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinnosti panské a obecní Václav Kučera, Mikuláš Pupenka SRSN.
f 322b
Letha 1641 za purgkmistra Martina Karasa svrchu psaného gruntu po Václavovi Škrabalovi jednu čtvrt ujal Michal Horňák za summu 5 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Pavel Rohan a Jíra Horňák S.R.S.N.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka týž Pavel Žák zejdouce Michal Horňák z gruntu svrchu psaného, ujal tou čtvrt jednu a dokoupil od nápadníka Jury Vaškového bez závdanku v summě 8 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské tak obecní Ferentz Zlínskej a Mathouš Ptáčníkův SRSaN.
Letha 1648 za purgkmistra pavla Kopíka položil Pavel Žák za rok 1647 Jírovi Vaškovi, který přijal 1 zl.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jíry Koukala Jíra Vašků maje sobě čtvrt roli po otci svém zaplacenú, takovou jest prodal Jírovi Strejčeníkovi za summu hotovou 1 zl. A tak týž Jíra Strejčeníků má sobě za volnú [a] svobodnú zaplacenou, zaseji prodal touž čtvrt Jakubovi Motalovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti ji má každoročně po 1 zl. Odevzdáno za volnú [a] svobodnú. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Vašků, Pavel Chmelař SRSN.