Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Jana Lukše

f 331a

Letha Páně 1586 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 95 Jan výš psaný koupil grunth z půl lánem roli od Jíry Poláška za 129 zl.
Na kderýž jest od výš psaného leta až do letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních vyplnil 85 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává 44 zl, ty pokládati má po 10 zl.
Ta summa vejš psaná náleží osobám osobám těmto:
Item nápadníkům po nebožt[íku] Janovi Krčmovi, totiž Tomšovi Štefanovému, Markétě z Louky a Dorotě 13 zl.
Item sirot[kům] nebožt[íka] Jíry Poláška 31 zl. Ty jim jíti mají, když vejš psaní nápadníci svou spravedlnost vyzdvihnou, totiž letha [15]95 při Vánocích po 7 zl a od letha [15]96 po 10 zl.
Rukojmě Mikuláš Ondřejů, Tomáš Vrtalů, Tomáš Krčmů, Vaněk Zubatej, Jan Šarovec R.S.A.N.
Letha [15]94 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl. Ty sou vydány nápadníkům nebož[tíka] Jana Krčmy.
Letha [15]95 položil Jan vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
f 331b
Z toho dáno nápadníkům po Janovi Krčmovi ostatních peněz 3 zl a na sirotky n[ebožtíka] Jíry Poláška zanecháno v truhlici
7 zl.
Letha [15]96 položil Jan Lukšů peněz purgkrechtních za grunth 10 zl.
Letha [15]97 položil Jan Lukšů peněz purgkrecht[ních] za grunth 10 zl.
Téhož leta [15]97 položil ostatních peněz Jan Lukšů za grunt svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
A tak má svůj grunt docela a zouplna doplacený a nezávadný.

Pustej

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt požár ze čtvrtí roli Martinovi Karasovému za 10 zl, placení po vyjití tří leth komu náležeti bude po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Osoba, Jan Spěváček SRSN.

Letha ut s[upr]a za téhož purgkmistra a ouřadu prodali týž grunt ze čtvrtí roli, byl jest půl lánu, drží jeho dvě osoby, jedna svrchu psaná a druhý koupil Bartoň Rozum za 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Rukojmě za všelijaké povinnosti Matouš Valků, Mathouš Struhař SRSN.

f 332a
Leta 1641 za purgkmistra Martina Karasa prodáno jest svrchu psaného gruntu s polovicí roli Pavlovi Rohanovi za 5 zl, placení komu náleží po 1 zl.

Druhá čtvrt prodána Pavlovi Žídkovému za summu 5 zl, placení též po 1 zl. Jest jim oboum odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM Jan Jurík, Michal Valentů S.R.S.N.

Pustý