Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunt Matěje Kotačky

f 341a

Letha 1588 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 125 Matěj vejš psaný má grunth z půl lánem roli od Pavla Janulkového vyfrejmarčenej, za kderýž dopláceti má 100 zl.
I vyplnil týž Matěj na těch 100 zl do letha 1592 18 zl a ještě dopláceti zůstává 82 zl. Na to jest letha [15]93 zadržel 10 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích po 10 zl pokládati má summy 72 zl.
Ty zadržalé a což ještě dopláceti zůstává, ty všechny náleží sirot[kům] nebožt[íka] Martina Janoulka, tak jakž o tom v knihách nových sirotčích při sirotcích 27 o tom položeno najdeš.
Rukojmové Pavel Psíků, Jan Miklů, Vašek Řitkuov, Mikoláš Vodička, Jan Lukšů, Jakub Trachta, Jíra Strejčeník, Matěj Mlčků a Martin Benedíků R.S.N.
Letha [15]94 položil Matěj Kotačka za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Téhož letha položil na zadržalé peníze 3 zl.
Letha 1595 položil Matěj Kotačka za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
f 341b
Letha [15]96 položil Matěj Kotačků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta [15]97 položil Matěj Kotačků za grunt peněz purgkrechtních 10 zl.
Leta 1598 položil Matěj Kotačků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janulky 10 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Matěj Kotačků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janulky 10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Matěj Kotačka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulky 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Matěj Kotačka za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Janoulky ostatních 9 zl.
A tak grunt svůj zouplna a docela zaplatil.

Pustý

Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčka týž purgkmistr a ouřad prodali grunt, kterýž půl lánu sobě obsahuje, na dvě strany dělící Merchoutovi Melicharovi jednu čtvrt a druhou čtvrt Pavlovi Janulkovi, jednomu každému po 1 zl, platiti jej mají oba po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jim za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jura Hanák, Jan Spěváček SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového položil Pavel Janulka peněz ročních 1 zl. Ty zůstávají za ouřadem.
A tak Pavel Janulek přijímá svrchu psaný grunt s polouláním za summu 10 zl, placení po 1 zl. Rukojmě Jíra Hanák a Jan Spěváček S.R.S.N.
f 342a
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Pavel Janulka zemrouc, tenž purgkmistr z ouřadem prodal půl gruntu ze čt[vrtí] roli Pavlovi Žídkovi za summu 10 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě Martin Bouchal a Jan Žáků SRSaN.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Pavel Žídek položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Pavel Žídek položil na kostel lipovský a ten přijal ouřad lipov[ský] komu náležeti bude 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka týž purgkmistr z ouřadem prodal Pavel Žídek grunth svůj ze štvrtí roli Mathoušovi Špachovi za summu bez závdanku 10 zl na tento spůsob, že cokoliv tenž Pavel Žídek na tom gruntě vyplaceného má, to jemu z lásky pouští, placení ročně po vyjití jednoho roku komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti J.H.M. i obecní Martin Búchal, Jura Šamšík SRSAN.
A tak tenž Mathouš Špach na tom gruntě 2 zl vyplaceno má, které mu jsou od Pavla Žídka upuštěné.