Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

37 Grunt Jíry Vaníčka

f 361a

Letha 1591 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 145 Jíra vejš psaný koupil grunth svůj ze čtvrtí roli od Vaňka Linhartového i jiným k němu příslušenstvím za summu 70 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 dotčenému Vaňkovi 12 zl vyplnil. A ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává témuž Vaňkovi 58 zl, kderéž jemu po 4 zl pokládati má.
Rukojmě Michal Michnů, Jan Lukšů, Bartoš Kocourek, Matěj Kotačka R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Vaňkovi Linhartovi 4 zl.
Letha 1595 položil Jíra Vaníčků za grunth Vaňkovi otci svému 4 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Vaníčků za grunth peněz purgkrecht[ních] Vaňkovi Linhartové[mu] 4 zl.
Letha [15]97 položil Jíra Vaníčků za grunt svůj Vaňkovi Linhartovi 4 zl.

Téhož leta [15]97 prodal Jura Vaníčků grunt svůj ze čtvrtí roli i jiným k tomu gruntu příslušenst[vím] Pavlovi Janulkovi za summu výš psanú 70 zl, z kteréž platiti má od leta [15]98 po 4 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jura Suchánek, Jíra Šubelů, Mikoláš Rohan, Pavel Šemberů S.R.S.A.N.
f 361b
Leta 1598 položil Pavel Janulků za grunt svůj ročních peněz 4 zl. Z toho dáno podli poručenství n[ebožtíka] Vaňka Linhartového na kostel lipovský 2 zl a na zbor lipovský též dáno 2 zl.
Ostatní summa náležeti bude Janovi Vaňkovi zeti téhož n[ebožtíka] Vaňka Linhartového.

Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje Pavel Janoulků prodal grunt ze čtvrtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Mikulášovi Nevěrovi za summu 100 zl. Závdanku jemu dal 14 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za platc[ení], opravu gruntu a povinn[osti] JM Páně Jan Linhartů, Mikuláš Ruflů, Pavel Boháčů, Jan Poduška S.R.S.N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Mikuláš Nevěra za grunt svůj Janovi Vaníčkové[mu] 4 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Mikuláš Nevěra prodal grunt se čtvrtí roli Martinovi Chocholovi za summu 100 zl, místo závdanku vyplatiti má roli, kterou Mikuláš Nevěra zastavil, ve 13 zl. A což Mikuláš Nevěra zaplacených měl 5 zl, ty jest jemu též pustil, ostatek platiti má od letha 1601 po
4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Vaňků, Václav Škodů, Matěj Halíčka S.R.S.A N.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Martin Chochol za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Chochol za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 1 zl.

Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového Martin Chochol z tohoto grunthu ušel a prodali jej ouřad lipovský se čtvrtí roli Martinovi Benedíkovýmu za summu 100 zl bez závdanku a platiti má od letha 1604 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Pešů, Jíra Pavlíčků, Pavel Mlčků S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Martin Benedíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 3 zl.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Martin Benedíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
1 zl.
f 362a
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Martin Benedíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy Martin Benedíků prodal týž podsedek se čtvrtí roli Jírovi Vazačovi (a přidáno hony žita osetýho, hony ovsa a jedna svině) za summu 95 zl bez závdanku, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Petrlka, Lukáš Machalů
S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Vazač za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 1 zl.

Letha 1611 za purgmistra Vaňka Spěvákovýho Jíra Vazač prodal týž podsedek se čtvrtí roli Martinovi Lukšovýmu za summu 95 zl bez závdanku a pustil Martinovi Jíra Vazač jeden zlatý, kterýž zaplacený měl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Petrlka a Pavel Petrlků S.R.S.a N.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Martin Lukšů za podsedek na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
2 zl.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Lukšů za podsedek svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
2 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového 2 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Martin Lukšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Martin Lukšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Vaníčkového
2 zl.
Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře týž purgkmistr a starší prodali ten grunt požár s jednou čtvrtí roli Jírovi Hanákovi za summu 15 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 1 zl. Odezdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Radoš a Jan Jurík S.R.S.a N.
f 362b
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jíra Hanák položil za grunt a ty peníze zůstávají za ouřadem lipovským 1 zl. Ten jeden zl[atý] má jej na kostel lipovský položiti.
Letha 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Jíra Hanák položil za grunt a ten zůstává za kostelníkem 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jíra Hanák položil za gr[unt] na kostel lipovský 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Jura Hanák položil na kostel lipovský 1 zl.
Pustý

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Jura Hanáka(!) Martinovi Valovi za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odvzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jan Žák a Marek Kolacia
S.R.S.a N.R.