Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Grunt Jana Jakubcové[ho]

f 381a

Ten Jan vejš psaný má grunth ze čtvrtí roli od drahně leth zaplacenej.

Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného prodán grunt zůstalej po n[ebožtíku] Janovi Jakubcovi se čtvrtí roli, se
2 koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím Václavovi, Jana Benedíkového synu, za summu 120 zl, přidáno mu k tomu 1 svině a půl čtvrtých honců čtvrtných žita. Závdanku dal 10 zl, ostatek platiti má od letha 1603 při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdáno mu to za volný a svobodný. Rukojmě Macek Hálků, Vaněk Kladivo, Václav Nováků S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václava Jana Benedíkového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jakubcového 4 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Václav Jana Benedíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Jakubcového 4 zl.
Pustej

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Mikuláš Vašek, Jan Kočička a Mikuláš Ruflů, nápadníci gruntu tohoto, prodali ten požár se čtvrtí roli Janovi Psíkovi za hotové 2 zl. A tak na tom požáru nic nemají, Jan Psík má jej zaplacený.

Pusté

Letha Páně 1632 za purgkmistra Martina Sedláře týž purgkmistr a starší prodali ten grunth požár se čtvrtí roli Melicharovi Markutovi bez závdanku za summu 15 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Radoš a Martin Mazančík S.R.S.a N.
f 381b
Letha Páně 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Melichar Markutových položil za grunt 1 zl. Ty peníze přijali na chrám Páně lipovský.
Leta Páně 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Melichar Markut položil za grunt k záduší lipovskému 1 zl.

Leta 1639 za purgkmistra Jíry Poláška Melichar Markut prodal svrchu psaný grunt na doplacení summy Matějovi Janygovi za 15 zl a co na něm zaplaceného 2 zl měl, ty jest jemu daroval, ostatní summy na něm dopláceti komu náleží po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za placení, opravy gruntu, povinnosti panské a obecní Jan Jurík, Adam Chochol SRSN.

Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Janyg položil peněz ročních na kostel lipovský, co tak Martin Durna na místě manželky svej Anny Psíkové odkázal, totiž 3 zl 22 ½ gr, 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Matěj Janyga polořil na kostel lipovský 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Matěj Janyga položil na kostel lipovský za rok 1646 1 zl, tyto přijal hospodář kostelní.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Matěj Janyga za rok 1647 na kostel lipovský 1 zl.
f 382a
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Martinovi Kolaříkovi za summu tou, což na něm dopláceti se vyhledá, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Osoba a Jíra Jeruša SRSN.