Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

4 Grunt Jana Podušky

f 31a

Letha Páně 1590 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 132 Jan vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli po ne[božtíku] Mikulášovi Pavelkovým za summu 55 zl.
Téhož letha [15]90 položil závdanku 4 zl, též letha [15]91 položil peněz purgkrechtních 4 zl a letha [15]92 položil 3 zl. A mimo to zadržel téhž letha [15]92 1 zl a letha [15]94 též
4 zl. A tak ještě mimo ty zadržalé dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl – 39 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Item Mikulášovi, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkové[ho] 20 zl 18 gr 5 den, ty jemu od letha [15]94 při Vánocích jíti mají po 2 zl.
Item obci lipovskej též náleží 18 zl 11 gr 2 den, ty tolikéž od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl jíti mají.
Rukojmě Tomeš Linhartů, Vaněk Linhartů, Jan Šarovec, Bartoň Pešek a Martin Podušků S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno na obec na peníze skoupené
2 zl.
f 31b
Letha [15]95 položil Jan Podušků za vinohrad [a] grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Podušky za grunth 4 zl.
Leta [15]97 Jan Poduška za vinohrad položil 4 zl. Z toho dáno na obec, co po Dorotě skoupili peníze 4 ½ zl.
Leta 1598 položil Jan Poduška za grunt 4 zl. Z toho dáno obci kněždubské na skoupení peněz 2 zl a sirotkům n[ebožtíka] Mikuoláše Poduškového 2 zl. Ty sou přijali starší lipovští na místě kněždubských.
Leta [15]99 za purg[mistra] Jana Kuběje položil Jan Poduška za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno obci lipovské peněz skoupených 2 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 2 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jan Poduška za grunt svůj 2 zl. Ty jsou dány obci lipovské.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Poduška za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 2 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jan Poduška za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jan Poduška za g[runt] 3 zl. Z toho dáno obci lipovské 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového tolikéž 1 ½ zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Poduška za g[runt] 3 zl. Z toho dáno obci lipovské 1 ½ zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 1 ½ zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento grunt na placení po 2 zl.

Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie prodán podsedek ze čtvrtí roli a s půl achtelem vinohradu v Nové hoře Zuzanně, pozůstalé vdově po n[ebožtíku] Janovi Poduškovi, za 80 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 15 zl 17 gr 4 den, zůstává dopláceti ještě 64 zl 12 gr 3 den, placením od letha 1603 po
4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Vnuček, Václav Vávrů, Martin Strýčeník, Jíra Pejhů SRSAN.
f 32a
Letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a Jan Pytlovaných na místě Zuzanny manželky jeho položil za grunt ut s[upr]a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy Jan Pytlovaný prodal podsedek ze čtvrtí roli, z achtelem vinohradu v Radostné hoře Pavlovi Podřezalovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, doplatiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Pavel Rohanů, Martin Rohanů, Jíra Mašků, Jan Kocián SRSN.
Téhož letha ut s[upr]a položil Pavel Podřezalů za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 2 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy Pavel Podřezalů prodal podsedek se čtvrtí roli, s achtelem vinohradu v Radostnej hoře Martinovi Benedíkových za summu 60 zl. Závdanku mu dal 4 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Krša a Jakub Vazač S.R.S.a N.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Martin Benedíků za gr[unt] 2 zl. Z toho vzala obec lipovská 1 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkové[ho] 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Martin Benedíků za gr[unt] 4 zl. Z toho vzala obec lipovská 2 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkovýho 2 zl.
Letha 1612 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Benedíků za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkovýho 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Martin Benedíků za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Martin Benedíků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelkového 4 zl.
Letha 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka od Martina Benedíkového za grunt přijato 4 zl.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Martin Benedíků položil za grunt 2 zl. Dáno z nich na díl Kateřiny
1 zl a při právě zůstává 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Benedíků položil za grunt 4 zl.

Jakož náleželo Kateřině Jana Podušky na tom gruntě, to jest obci lipovské prodala za hotových 3 zl. A tak již ta Kateřina nic více nemá.
Z těch 4 zl přijali na obec lipovskou 2 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelky zanecháno 2 zl.
f 32b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Martin Benedíků položil za grunt peněz ročních 4 zl. Z toho dáno na obec lipovskou 2 zl a na s[irotka] n[ebožtíka] Mikuláše Pavelky
2 zl.
Pusté

Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Koukala koupil jest grunt ze čtvrtí roli ležící pustej za summu 15 zlm Jan Kunovský, placení rok po roku po 1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za placení a stavení gruntu, odbejvání povinností všelijakých JM Pánu Jan Čermák, Jan Pytlovaný SRSN.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Kunovský položil za grunt svůj ročních peněz, kteréž zůstávají za ouřadem lipovským 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfa Jan Kunovský položil za grunt svůj 1 zl. Ty jsú přijali do důchodův JHM.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčka Jan Kunovský položil za g[runt] svůj 15 gr. Ty náleží do důchodů JHM.

Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka koupil jest Pavel Okénka grunt se čtvrtí roli za summu 10 zlm, placení rok po roku do důchodův JHM po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Šamšík, Jíra Gajdoš SRN.

Letha Páně 1652 za purgkmistra Matěje Mlčka prodal ouřad lipovský grunt ze čtvrtí roli po Janovi Kunovského Martinovi Kunovskému synu jeho za summu 15 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Hrouský a Jan Šat S.R.S.a N.R.
f 33a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt ze čtvrtí roli Janovi Novákovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Jíra Gajdošů, Jan Mravný SRSN.