Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

41 Grunt Jana Onučky

f 401a

Letha Páně 1587 Jan vejš psaný koupil jest podsedek svůj z rolí i jiným hospodářstvím, což k témuž podsedku náleželo, po ne[božtíku] Jírovi Jurtovi zůstalý, tak jakž zápis v knihách purgkrechtních starých v listu 103 to v sobě šíř obsahujíc zavírá, za summu 123 zl.
Na kderýž jest závanku a peněz purgkrechtních do letha [15]93 vyplnil 58 zl a ještě od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává Jakubovi Plachému do Strážnice 66 zl, ty jemu pokládati má po 6 zl.
Rukojmě Pavel Psíků, Jíra Sládek, Matěj Šklubal, Jíra Tomšíků R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Onučka za grunth peněz purgkrechtních Jakubovi Plachému 6 zl.
Letha [15]95 položil Jan Onučka za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.

Letha [15]96 ten grunth nahoře psaný prodán od Jana Onučky Matoušovi Šardickýmu podsedek z rolí za summu 120 zl. Závdanku Matouš Šardický položil Janovi Onučkovi 14 zl a letha [15]96 položil peněz ročních Jakubovi Plachému do Strážnice 6 zl a platiti má od letha [15]97 po řadně po 6 zl. Rukojmě Jíra Vaníčků, Jan Poduška, Janek Pelů, Bartoš Kutějků, Mach Chocholů, Mikoláš Bartoně Linhartových S.R.S.N.
f 401b
Letha [15]96 položil Matěj Šardický za grunth Jakubovi Plachému do Strážnice 6 zl.

Leta [15]97 Matouš Šardický prodal grunt napřed psaný z rolím i jiným vším hospodářstvím, což k tomu gruntu přináleží, Jírovi Miklošových za summu 120 zl. Závdanku položil Jíra Miklošů Matúšovi Šardickýmu hned při odevzdávce 15 zl. Téhož letha [15]97 položil Matouš Šardický ročních pen[ěz] 6 zl a Jíra Miklošů týž podsedek platiti má od leta [15]98 pořadně po 6 zl až do vyplnění summy ut s[upr]a. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Tomáš Zvedinos, Macek Telčar, Juta Vaškových, Pavel Janourků
S.R.S.N.
Leta 1598 položil Jíra Miklošů za grunt svůj Jakubovi Plachému do Strážnice 6 zl. Ty sou dány do peněz sirotčích míšenejch za dluh Jíry Jurky neboštíka.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Miklošů za grunt svůj Jakubovi Plachému do Strážnice 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Jíra Miklošů [položil] za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Plachého do Strážnice 4 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Miklošů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Plachého do Strážnice 3 zl. Zůstávají při ouřadu, vydali je ženě n[ebožtíka] Plachého.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Miklošů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Plachého do Strážnice 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Plachého do Strážnice.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Jíra Miklošů prodal podsedek ut s[upr]a s kusem roli, což k němu přináleží, Janovi Benedíkovýmu za 100 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Benedíků, Jakub Florianů, Macek Nováků
S.R.S.A N.
f 402a
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Jakubovi Plachýmu do Strážnice 15 zl.
Janovi Onučkovi 53 zl.
Mathoušovi Šardickýmu 17 zl.
Jírovi Miklošovýmu 15 zl.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Benedíků za grunt Jakubovi Plachýmu 6 zl. Ty zůstávají při ouřadu.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jan Benedíků za g[runt] Jakubovi Plachýmu 6 zl. Sou dány do truhlice sirotčí i lonských 6 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a i z rolí, zůstalý po neb[ožtíku] Janovi Benedíkovým, Janovi Petrlkovýmu za summu 100 zl. Závdanku položil 2 zl, přijali jej ouřad na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Benedíkového, ostatek platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Vašků, Petr Krejčí, Pavel Boháč, Jakub Kapsa S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Petrlka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Plachého 2 zl. Dány jsou do truhlice sirotčí.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jan Petrlka za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jakuba Plachého 2 zl. Zuostávají v truhlici sirotčí, totiž 1 zl ostatní a Janovi Onučkovi 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Jan Petrlka za gr[unt] Janovi Onučky sirotkům 4 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Jan Petrlka za gr[unt] Jana Onučky sirotkům, ty sou přijaty k ruce J.M.P. 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra ut s[upr]a položil Jan Petrlka za g[runt] 4 zl. Jsou přijaty k ruce J.M.P.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Petrlka za grunt svůj peněz ročních, jsou přijaty k ruce J.M.P. 3 zl.

Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jan Petrlka položil za g[runt] 2 zl. Jsou přijaté k ruce JM Páně.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jan Petrlka položil za gr[unt] 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Petrlka položil za grunt 2 zl. Ty lonské i letošní peníze sou přijaté k ruce JM Páně.
Pusté
f 402b
Letha Páně 1634 za purgkmistra Jiříka Kúkala prodán jest grunt, jest podsedek, Janovi Pytlovanému za summu 15 zl, placení rok po roku po 1 zl komu náležeti bude. Rukojmě za placení a opravu gruntu a odbejvání povinosti JM Pánu i obci Pavel Nevěra, Pavel Staňků S.R.S.N.

Letha Páně 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jan Pytlovaný prodal zase svrchu psaný grunt Markovi Kolaciovi za summu 30 zl. Závdanku položil, kteréž Jan Pytlovanej za stavení gruntu přijal, totiž 15 zl. A tak na témž gruntě Jan Pytlovanej ani potomci jeho nic víceji nemají. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Pavel Janulek a Martin Sedlář SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Marek Kolacije položil ročních peněz 15 gr. Ty zůstávají za ouřadem.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Marek Kolacije položil JHM do důchodů, kterýž ouřad odvésti má 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Marek Kolacija položil a zůstávají za úřadem 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Marek Kolacija položil a zůstávají za ouřadem 15 gr.