Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Grunt Daniele Kuželovského

f 411a

Letha Páně 1592 Anka Nejedlá, pozůstalá vdova po ne[božtíku] Pavlovi Janoulkovi, prodala podsedek z rolí Danielovi vejš psanému za summu 90 zl. Závdanku přijala táž Anka 8 zl a platiti každého roku od letha [15]93 při Vánocích po 4 zl až do vyplnění vejš psané summy.
Rukojmě Vavřinec Kladrubskej, Jan Vítkových a Bartoš Kutějků R.S.N.
Ta spravedlnost náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Koudelova 50 zl. Na to jemu zadržel 4 zl a ostatek platiti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janoulkova náleží na posledních penězích 32 zl.
Letha [15]94 položil Daniel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Letha [15]95 položil Daniel Kuželovský za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 4 zl.
Letha [15]96 položil Daniel Kuželovský za grunth peněz purgkrechtních 4 zl.
f 411b
Letha [15]97 položil Daniel Soukop za grunt svůj 4 zl.
Leta 1598 položil Daniel Soukup za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 4 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Daniel Soukop za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 4 zl.

Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje Daniel Soukop prodal grunt svůj i z rolí Václavovi Pavla Škodových za summu 150 zl. Závdanku dal Danielovi Soukopovi 20 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Kutějků, Matouš Rozumů, Jiřík Pelů, Macek Nováků S.R.S.A N.
Letha 1600 za purgkmistra ut s[upr]a položil Václav Pavla Škodových za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 4 zl a Danielovi Soukopovi dáno 2 zl.
Ty dva zlaté jsou vzaty za dluh toho Daniele Soukupa, na peníze zadrželé s[irotkům] n[ebožtíka] Petra Koudelového, kteréž se z regimenu našly.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Václav Pavla Škodových za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 3 zl a Danielovi Soukupovi dáno
1 zl. Zůstává při ouřadu ten 1 zl, přijal Daniel Soukup.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Pavla Škodových za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 1 zl 10 gr a Danielovi Soukupovi 20 gr. Ty zůstávají při ouřadu, sou dány Danielovi Soukupovi.

Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Václav Pavla Škodových za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelova 4 zl a Danielovi Soukupovi 2 zl. Ty 2 zl zůstávají při ouřadu, přijal je Daniel Soukup.
f 412a
Letha 1606 za purgmistra Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a i z rolí pozůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Pavla Škodových Václavovi Jana Benedíkového za summu 112 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Benedíků, Jan Tomšíků, Macek Halíčka, Jíra Těšínský S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Petra Koudelových předních peněz
13 zl 20 gr, jíti jim mají po 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janoulkova 32 zl.
Danielovi Soukupovi posledních peněz 66 zl 10 gr, jdou jemu po 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Václav Jana Benedíkového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelových 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhového položil Václav Jana Benedíkového za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelových 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Václav Jana Benedíkového za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelového 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Václav Jana Benedíkového za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelovýho 3 zl.
Letha 1612 za purgk[mistra] Jana Kolacie položil Václav Jana Benedíkového za gr[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelovýho 3 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Petra Koudelovýho 4 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a prodal Václav Jana Benedíkových podsedek z rolí i vším k tomu příslušenstvím Janovi Macikalovi za summu 112 zl bez závdanku, ostatek platiti má po 4 zl a což Václav Jana Benedíkových na tom gruntě vyplacenýho 14 zl, ty Janovi Macikalovi pouští. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za spravení a opravu, povinnosti J.M.P. Martin Hambálek, Jan Pavelků, Pavel Juráček, Štěpán Ondřejů S.R.S.N.
Leta 1613 za purgkmistra Jana Kolacie Jan Macikal prodal podsedek svůj ut s[upr]a ze vším k němu příslušenstvím Janovi Hlavovi za summu 112 zl. Závdanku mu dal 9 zl a pustil mu Jan Macikal, což zaplaceného měl, totiž 5 zl a ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hambálek, Jíra Velečka a Jan Suchomele SRSaN.

Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jan Hlava za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jan Hlava za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 4 zl.
Letha 1615 purgkmistr a starší položili za grunt po smrti n[ebožtíka] Jana Hlavy na místě sirotčím 2 zl.

Téhož letha ut s[upr]a purgkmistr a starší prodali grunt tento pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Hlavovi s rolí, vozem, koňmi dvěma a jedním hříbětem, třema kravami, ovec štvero a sviněmi dvěma Margetě, vdově pozůstalé po tomž Janovi Hlavovi, za summu 112 zl bez závdanku a platiti jej má po 4 zl, Odevzdán ten grunt za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu a odbývání povinností panských i obecních Václav Lopúnek a Martin Mlčan, Pavel Petrlků a Jan Pytlovaný slíbili R.S.a N.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Pavel Daňků manžel Margetin položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučky Pavel Daňků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Pavel Daňků položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 4 zl.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového ouřad lipovský prodali ten požár i s tou rolí k němu příslušející Pavlovi Kopíkovi za 30 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti panské i obecní Jíra Němeček a Kašpar Těšínský S.R.S.a N.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Kopík položil za grunt Pavlovi Janulkovému, kteréž on přijal 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Pavel Kopík položil za grunt a ty přijal Mikoláš Zoubek 2 zl.
f 413a
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka týž Pavel Kopík položil za grunt a ty přijal Mikoláš Zoubek 2 zl.
Leta 1639 za purgkmistra Jiříka Poláška Pavel Kopík položil za grunt 2 zl a ty přijal Mikoláš Zoubek.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Pavel Kopík položil za grunt peněz 2 zl a ty přijal Mikuláš Zoubek jinak Volf.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Pavel Kopík položil za gr[unt] svůj a ten přijal Mikuláš Zoubek jinak Volf.
Letha 1646 za purgkmistra Matěja Kubíčka Pavel Kopík položil a ten přijal Mikuláš Zoubek jinak Volf 1 zl.

Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Pavel Kopík položil a ten přijal Mikuláš Zoubek jinak Volf, kterýž za ouřadem zůstává, ty přijal Mikuláš Zoubek za rok 1646 1 zl.
Letha 1648 za purgkmistra Pavla Kopíka položil Pavel Kopík za rok 1647, kterýžto zlatý Mik[uláš] Zoubek k své ruce jest přijal 1 zl.

Letha páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Pavla Žáka po smrti Pavla Kopíka připisuje se podsedek z rolí zaplacený Matějovi Kopíkovi synu jeho. Jest jemu za volný, svobodný [a] žádnému v ničemž nezávadný odevzdán. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Blažej Štach a Václav Janík SRSN.