Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

44 Grunt Jíry Tomšíka

f 431a

Letha Páně 1584 Jíra vejš psaný koupil jest grunth svůj z rolí a ze štvrtí vinohradu v Slavkovskej hoře podle zápisu kněh starých sirotčích v listu 127 za summu 279 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních i s poraženým dílem Doroty manželky svej vyplnil 143 zl 10 gr a ještě dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Jíry Arona
135 zl 20 gr. Na to jest jim letha [15]92 a [15]93 dvoje peníze po 10 zl zadržel – 20 zl. A od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává po 10 zl summy 115 zl 20 gr.
Rukojmě Janek Kovář, Martin Pela, Pavel Janoulků a Mikuláš Rohan R.S.N.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Více na zadržalé peníze položil 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]96 položil Jíra Tomšíků za grunth peněz purgkrechtních 10 zl.
Letha [15]97 položil Jura Tomšíků za grunth peněz pur[gkrechtních] 10 zl.
Leta [15]98 položil Jíra Tomšíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 10 zl.
f 431b
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Tomšíků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona
10 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Jíra Tomšíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 10 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Tomšíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 5 zl.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Tomšíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 3 zl.
Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Jíra Tomšíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 10 zl.
Letha 1604 za purgmistra Pavla Psíkového položil Jíra Tomšíků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 10 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny ouřad lipovský prodali požár ut s[upr]a i z rolí, pozůstalý po neb[ožtíku] Jírovi Tomšíkovým, Janovi synu jeho za summu 90 zl bez závdanku, platiti má každého roku při Vánocích po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Poduška, Macek Lukšů, Mikuláš Nevěrů, Mikuláš Linhartů S.R.S.A N.
Jan vejš psaný srazil sobě na tomto gruntě svém, což jemu dílu přišlo mimo vinohrad v hoře Radostné 15 zl 6 gr 5 ½ den.
Letha 1608 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Tomšíků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 2 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Jan Tomšíků prodal podsedek z rolí od starodávna k tomu přináležející Vaňkovi Spěvákovi za summu 120 zl. Závdanku jemu dal 10 zl a platiti má od letha 1609 po 5 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Petr Krejčí, Matěj Lukšů, Jan Petrlka, Václav Slováčků S.R.S.A N.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Vaněk Spěvák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Jakož náleželo Zuzanně, manželce neb[ožtíka] Jíry Tomšíkova, dílu jejího z toho gruntu se vyplniti 15 zl 6 gr
5 ½ den, ty jest prodal Václav Jana Benedíkové[ho] manžel její Vaňkovi Spěvákovi za hotových 3 zl. A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.
f 432a
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Vaněk Spěvák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Vaněk Spěvák za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Vaněk Spěvák za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Vaněk Spěvák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Vaněk Spěvák za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Vaněk Spěvák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Arona 4 zl.
Jakož jest Jan Tomšíků na tom gruntě mimo vzetí závdanku měl vydělaného 20 zl a po Jírovi bratru svém zemřelém nápadu mimo vinohrad měl 15 zl 6 gr 5 ½ den, takové všecky peníze, totiž 35 zl 6 gr 5 ½ den, prodal jest s vědomí[m] a vůlí pana ouředníka obci lipovské za hotových 8 zl 22 ½ gr. A tak Jan na tom gruntě nic nemá ani potomkové jeho.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Vaněk Spěvák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Aronova peněz ročních 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vaněk Spěvák položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Aronova 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Vaněk Spěvák položil za gr[unt] obci lipovskej 4 zl.
Jakož nápadníci n[ebožtíka] Jíry Arona z tohoto gruntu více nežli jim náleželo převzali 3 zl, ty jsou zase navrátili a obec lipovská je přijala, neb jim náleží skoupené peníze.

Pusté

Letha 1629 za purgkmistra Jiříka Vnučka prodán jest ten požár ut s[upr]a i s tou rolí k němu přináležející Mackovi Kubíčkovi bez závdanku za summu 80 zl, platiti jej má ročně po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení oprav gruntu a povinnosti panské panské i obecní Pavel Janoulek a Jan Jurík S.R.S.a N.

f 432b
Letha Páně 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového týž purgkmistr položil za grunt peněz 2 zl a ty zůstávají za ouřadem lipovským.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Matěj Kubíček položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem lipovským, náleží k obci 1 zl.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Matěj Kubíček pložil k obci městečka Lipova 1 zl.
Letha 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Matěj Kubíčků položil k obci lipovský 1 zl.
Letha 1645 za purgkmistra Jana Vnučka Matěj Kubíčků položil k obci lipovskej 1 zl.
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka tenž purgkmistr položil k obci lipovský 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Matěj Kubíček položil k obci lipovský 1 zl.