Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

45 Grunt Jíry Pavlíčkového

f 441a

Letha 1577 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 57 Jíra vejš psaný má podsedek s rolí koupenej, též i s třimi vinohrady, dvěma v Radostnej hoře a jedním na Kněždubsku [ve] Vlčí hoře, od Žofky mateře svej za summu 200 zl.
Na kderýž jest závdanku a peněz purgkrechtních a s poraženým dílem svým, též i s tím, což do Kunovic Martinovi Bachovu platil a ostatek 55 zl od něho skoupil, též i s tím, což od Doroty sestry své dílu jejího tolikéž skoupil, toho všeho podle bedlivého vyhledání vyplnil 176 zl 15 g. A tak ještě od letha [15]95 při Vánocích dopláceti zůstává 21 zl
15 gr.
Ta summa náleží osobám níže psaným, a to těmto:
Item Kateřině, sirot[ku] ne[božtíka] Martina Pavlíčkového 15 zl.
Item Janovi Tkadlcovi do Tasova po Margetě manželce jeho
6 zl 15 gr, ty se jim pokládati mají po 2 zl.
Rukojmě Mikuláš Vodička, Matouš Kolacia, Jíra Jurtů, Pavel Psíků R.S.N.
f 441b
Leta 1595 jakož jest měl Jan Tkadlec z Tasova spravedlnost po Margetě manželce své 6 zl 15 gr, takové peníze prodal jest Jírovi Pavlíčkových za 2 zl a jemu tímto zápisem se osvobozuje.
Letha [15]96 položil Jíra Pavlíčků za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Leta [15]97 položil Jíra Pavlíčků za grunt svůj 2 zl.
Leta 1598 položil Jíra Pavlíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkového 2 zl.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Jíra Pavlíčků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkova 2 zl.
Letha 1600 za purgmistra Jana Kuběje položil Jíra Pavlíčků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkova 2 zl.
Letha 1601 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Jíra Pavlíček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkova 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Pavlíček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkova 2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Jíra Pavlíček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Pavlíčkového ostatních 1 zl.
A tak má grunt svuoj zouplna a docela zaplacený.

Téhož letha ut s[upr]a Jíra Pavlíčků prodal podsedek svůj ut s[upr]a zaplacený Michalovi Michnovi za hotových 30 zl. A tak jej má zouplna a docela zaplacený. Kterážto odevzdávka měla býti před čtyřmi lety, ale zemrúc Jíra Pavlíček, odevzdal jej Michalovi Michnovi Jíra syn jeho. Stalo se letha ut s[upr]a.

A ten Michal Michna umřel a po něm nápad všelijaký připadl na Dorotu manželku jeho, k níž se přiženil Jan Kuběj a na tom gruntě zůstává. Kterýžto Jan Kuběj má ten grunt zouplna a docela zaplacený.
f 442a
Letha Páně 1627 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Kuběj majíce tento grunt zouplna zaplacený, daroval jest z dobrého přátelství ctí a darem Jiříkovi Kúkalovi. Rukojmě za opravu téhož gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Zubatý a Matěj Bukša SRSaN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa Jiřík Kúkal majíce svůj grunt zaplacený, po smrti jeho Jiřík Koukal syn jeho vlastní se téhož gruntu ujal a jemu se zase za zaplacený připisuje. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Jíra Melicharů, Matěj Karas SRSN.