Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

46 Grunt Václava Benedíkového

f 451a

Letha Páně 1593 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 112 Václav vejš psaný má grunth svuoj od Martina bratra svého vyfrejmarčenej, za kderýžto dopláceti zůstává nápadníkům nebožt[íka] Bartoně Benedíkového 19 zl 6 gr 3 den. Ty se jim od letha 1604 při Vánocích po 4 zl pokládati mají.
Letha [15]95 položil Václav za podsedek svůj peněz roč[ních] 2 zl.

Letha [15]96 Václav Benedíků nahoře psaný prodal grunth svůj Mikulášovi Linhartovému za summu 130 zl. Závdanku položil Mikuláš Linhartů Václavovi Benedíkovému hned při odevzdávce
12 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 pořadně při Vánocích po 6 zl.
Téhož letha [15]96 položil Mikuláš Linhartů za grunt Václavovi Benedíkovi ročních peněz 6 zl.
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Rabáček, Bartoš Kocourek, Vaněk Moštěnský, Mikuláš Kočička, Jíra Maškových S.R.S.N.
Letha [15]97 položil Mikoláš Linhartů Václavovi Benedíkovi za grunt 6 zl.
Leta 1598 položil Mikuoláš Linhartů za grunt svůj Václavovi Benedíkovi 6 zl.
f 451b
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Mikuláš Linhartů za grunt svůj Václavovi Benedíkovi 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Mikuláš Linhartů za g[runt] Václavovi Benedíkovi 6 zl.
Jakož Václav Benedíků zadržal za vinohrad v Staré hoře na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Benedíkovýho i za podsedek dopláceti zůstával 60 zl 6 gr 3 den, ty peníze těm sirotkom na tomto podsedku aby jim šly, odvedl. A tak bude míti vinohrad zaplacený.
Z tej summy náleží osobám těmto:
Kuně, s[irotku] n[ebožtíka] Mikle Havranového do Veliké po Zuzaně, dceři téhož n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového, summy
21 zl 24 gr 2 den, jíti jemu mají od leta 1601 po 2 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového též 38 zl 2 gr
1 den, jíti jim mají od téhož letha ut s[upr]a po 4 zl.

Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Linhartů za grunt 4 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového do Velkej, nápadnici n[ebožtíka] Bartoně Benedíkového 1 zl 10 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového dáno 2 zl 20 gr.
Letha 1602 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Mikuláš Linhartů za grunt 2 zl. Z toho dáno nápadníkům Bartoně Benedíkového 20 gr a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Benedíkového 1 zl 20 gr.

Ten svrchu psaný odvod nebyl dobře spraven, všakž z tohoto gruntu podle bedlivého vyhledání náleží vyplniti se od letha 1603 osobám těmto:
Kuně, dceři n[ebožtíka] Mikle Havranových do Velké, po Zuzanně mateři její, dceři n[ebožtíka] Bartoně Benedíka, nápadu, který jest odveden od Václava Benedíkového za zadržalé peníze za grunt a vinohrad v Staré hoře 36 zl 12 gr 3 den, jíti mají od letha 1603 po 6 zl.
Václavovi Benedíkovýmu, což na tom gruntě zaplatil mimo ten odvod 45 zl 17 gr 3 den.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Mikuláš Linhartů za grunt 6 zl. Ty sou dány do Velké na Kunu, sirotka n[ebožtíka] Mikuláše Havranových.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Mikuláš Linhartů za grunth 6 zl. Ty sou dány do Velké na Kunu, sirotka n[ebožtíka] Mikle Havranových.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny spuštěn od pana ouředníka tento požár na placení po 4 zl.
f 452a
Letha 1607 za purgkmistra Jana Kolacie Mikuláš Linhartů prodal požár z rolí Václavovi Slováčkovi za tu summu, což za něj dopláceti jest, totiž 70 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 4 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Podušků, Pavel Rohanů, Tobiáš Podřezal, Vaněk Moštěnský S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Jana Kolacie položil Václav Slováčků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového
2 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Václav Slováčků za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového
2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Vácslav Slováčků za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového 2 zl.

Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho Václav Slováček prodal týž podsedek s rolí Jírovi Němečkovi za summu 90 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Hambálek, Vaněk Moštěnský, Pavel Janoulků, Dobeš Velhartů S.R.S.A N.
Letha a za purg[mistra] ut sup[ra] položil Jíra Němeček za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranovýho 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Jan Němeček za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranovýho 3 zl. Přijala je Běta Ryšavých, nápadnice n[ebožtíka] Mikle Havranového do Strážnice.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Jíra Němeček za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranovýho 3 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Jíra Němeček za grunt svůj peněz ročních na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle ut s[upra] 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Jíra Němeček položil za grunt za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového 3 zl. Ty sou vydány Bětě, dceři téhož Mikle Havranového.
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Jíra Němeček položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového peněz ročních 3 zl. Ty sou vydány Bětě, dceři tého Mikle do Strážnice.
Z toho gruntu již se má pokládati Vácslavovi Benedíkovému až do vyplnění summy 45 zl 17 gr 3 den.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Němeček položil za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Mikle Havranového
4 zl.
Podle bedlivého vyhledání nachází se, že Běta Ryšavá na místě Kuny sestry své přebrala 17 gr 4 den. Ty 4 zl sou vydané Václavovi Benedíkovi.
f 452b
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jíra Němeček položil za gr[unt] Václavovi Benedíkovému 4 zl.
Letha 1630 za purgkmistra Pavla Bolfového Jíra Němeček položil za g[runt] vdově Vác[lava] Benedíka 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Pavla Kopíka Jíra Němeček položil za gr[unt] vdově Vác[lava] Benedíka 1 zl 15 gr.
Letha 1632 za purg[mistra] Martina Sedláře Jíra Němeček položil za gr[unt] vdově Vác[lava] Benedíka 2 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Matěje Kubíčkového Jiřík Němeček položil peněz za gr[unt] a ty zůstávají za ouřadem, totiž Pavel Mlejnků 2 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Pavla Bolfového Jiřík Němeček položil za grunt a ty přijal Pavel Mlejnků na místě vdovy Václava Benedíka 2 zl.
A tak dobrovolně, co se nachází ještě summy dopláceti na témž gruntě, ty jest Pavel Mlejnků jakošto nápadník s Tomášem Mlejnkovým bratrem svým dobrovolně Jiříkovi Němečkovi pustil a daroval, totiž 20 zl.
A tak zůstává na témž gruntě dopláceti 10 zl 2 gr 3 den.
Leta 1638 za purgkmistra Pavla Kopíka Jiřík Němeček položil za grunt a ty přijal Pavel Mlejnků 1 zl.

Letha Páně 1640 za purgkmistra Matěje Kubíčkového a starších jeho koupil Jiřík Němeček od Tomáše Mlejnka a Eliáše Mlejnka všecky peníze, co oni koliv na tom gruntě dobírati měli, totiž 38 zl 15 gr, za summu hotovou 2 zl a čtvrt vína. A tak ti nahoře jmenovaní Mlejnkové svůj díl dobrali a Jiřík Němeček ten grunt má docela zaplacený.

f 453a
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka Jiřík Němeček zemrouc, Kateřinu vdovu pozůstalou po tomž Jiříkovi Němečkovi Pavel Žídek ji za manželku pojal. A tak ten grunt jemu jest odevzdán za volný a svobodný a za zaplacený. Rukojmě za povinnosti J.H.M. i obecní Mikuláš Manů a Martin Sedlář SRSaN.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Matěje Karasa prodán jest týž grunt Jírovi Marchutovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Martin Sedlář a Matěj Kelečský SRSN.