Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Grunt Anny Janoulkovej

f 461a

Letha [15]94 táž Anna svrchu psaná koupila grunth ze čtvrtí roli a jedním vinohradem v Starej Hoře od purgkmistra Jíry Vaškového a starších jemu přidaných za summu 210 zl. Závdanku dáti má při Vánocích nejprv příštích letha výš psaného [15]94 6 zl a od letha [15]95 při Vánocích platiti po 6 zl.
Letha [15]94 položila Anna Nejedlá za grunth závdanku 6 zl.
Letha [15]95 položila Anna Nejedlá za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha [15]95 Anna nahoře psaná ta jest sobě díl svůj na gruntě svém srazila 82 zl 18 ½ gr.
Letha [15]96 položila Anna nahoře psaná s[irotkům] n[ebožíka] Pavla Janulka 6 zl.
Letha [15]97 položila Anna nahoře psaná za grunth s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janulka 6 zl.

Leta 1598 Anna Janulková prodala grunt z rolí, kderáž k němu od starodávna náleží, bez vinohradu za summu Mackovi Lukšovému 160 zl. Závdanku dal Anně Janulkové 30 zl, ostatek platiti má od letha [15]99 po 8 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení [a] opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Hloupý, Pavel Janulků, Matouš Rozumů, Mikuoláš Ruflových, Jura Hanáček S.R.S.N.
f 461b
Ta summa svrchu psaná náleží osobám níže psaným:
S[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Janulkova 91 zl 10 ½ gr, ty jim jíti mají od leta [15]99 po 6 zl.
Anně Janulkovej mimo ten vinohrad 38 zl 11 ½ gr, ty jí jíti mají od leta [15]99 po 2 zl.
Letha [15]98 jakož Markytě náleželo dílu jejího na tomto gruntě mimo prvnější její vyzdvižení summy všecké 69 zl
24 ½ gr, ty jest sobě Macek Lukšů manžel její porazil a jemu se za položení jich vypisují.
Leta [15]99 za purgkmistra Jana Kuběje položil Macek Lukšů za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 6 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Jana Kuběje položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 6 zl.
Letha 1601 za purgmistra Václava Pytlovaného položil Macek Likšů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka
2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Macek Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] pavla Janoulka
6 zl.
Letha 1606 za purg[mistra] Michala Michny puštěn od pana ouředníka tento podsedek na placení po 4 zl.
Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 2 zl.

Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 3 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Macek Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 2 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Macek Lukšů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 4 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Macek Lukšů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 4 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka peněz 4 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Macek Lukšů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka ročních peněz
4 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Macek Lukšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka peněz ročních
4 zl.
f 462a
Leta Páně 1616 za purgkmistra Jíry Vnučka Macek Lukšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janulka 4 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Macek Lukšů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Janoulka 6 zl 5 ½ gr.
A tak má grunt zouplna zaplacený.

Letha 1640 za fojta Matěje Kubíčkového a starších jeho jest ten zvrchu psaný podsedek ze čt[vrtí] roli prodán Pavlovi Žákovi bez jednoho vinohradu v Starý hoře za summu 40 zl bez závdanku, placením po 2 zl každoročně. Odevz[dán] za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a všelijaké povinnosti panské a obecné Jan Spěvák a Martin Rejman SRSaN.
Jakož Pavlovi Žákovi po n[ebožtíku] Matějovi Lukšovém, otci svém vlastním, náleží devátý díl na tomž gruntě dobírati 4 zl 13 gr 2 den 1 hal, takové peníze se jemu teď vypisují za zaplacené.
Letha 1646 za purgkmistra Matěje Kubíčka jakož náleželo Zuzanně, vdově pozůstalé po n[ebožtíku] Matějovi Lukšovém, Dorotě dceře téhož Lukše, item Anně druhej dceři 13 zl 10 gr
1 hal, tehdy jim tenž Pavel Žák za takové peníze dal jednu krávu, která se až do zrostu těch sirotků při matce jich chovati má. Item od Martina Lukšového, od Jury, od Anky, od Kateřiny Lukšové 17 zl 23 gr 3 den odkoupil za hotových 4 zl rej[nské]. A tak ti nápadníci vejš psaní již nic více na tomž gruntě nemají. Stalo se u přítomnosti purgkmistra ut s[upr]a a všech nápadníků vejš psaných.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Pavla Žáka týž Pavel Žáků skoupil od Jana bratra svého díl, co [na] něho přišlo, ostatních peněz 4 zl, za kteréž mu dal 1 zl. A tak tenž svrchu obsažený Pavel Žák má ten grunth docela sobě zaplacený.