Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

49 Grunt Anny Hložkovej

f 481a

Ta Anna Hlošková má podsedek, kterýž nebožtík Šimek manžel její sám sobě vystavěl a žádnému za něj nic dlužný nejni, nýbrž táž Anna na tomž podsedku spolu s Jírou, Martinem a Mikulášem syny svými se živí.

Letha [15]96 ten podsedek prodán z vinohradem v Starý hoře za summu Martinovi Hložkovi 35 zl. Závdanku položil při odevzdávce 2 zl a platiti má od letha [15]97 pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Kočička, Mikoláš Moškorů S.R.S.N.
Letha [15]97 přijato za grunt od Martina Hložka ročních peněz 2 zl.
Leta 1598 položil za grunt svůj Martin Hložků na sirotky n[ebožtíka] Šimka Hloška 2 zl.
A na díl svůj sobě po Šimkovi Hložkovi otci svým dílu poráží na tomto gruntě 6 zl 22 ½ gr.
Leta [15]99 za purgk[mistra] Jana Kuběje položil Martin Hložků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hloška
2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Václava Pytlovaného položil Martin Hložků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.

Letha 1603 za purgmistra Václava Pytlovaného Martin Hložků prodal podsedek ut s[upr]a bez vinohradu Jírovi Těšínskýmu za summu 18 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Pišťák, Vaněk Moštěnský S.R.S.A N.
f 481b
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jíra Těšínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Pavla Psíkového položil Jíra Těšínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka
1 zl.

Téhož letha a purgmistra ut s[upr]a Jíra Těšínský prodal podsedek Mikulášovi Moškorovýmu za summu 26 zl. Závdanku jemu dal 6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a povinnosti panské Jíra Miklošů S.R.S.N.
Na ten kup vstoupil Mikuláš Petruželka, který sobě manželku po neb[ožtíku] Mikulášovi Moškorovým pojal.

Letha 1608 za purgmistra Jana Kolacie Mikuláš Petruželka prodal hošták ut s[upr]a Valovi Vávrovému za summu 26 zl. Závdanku je[mu] dal 3 zl, platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Vašek Vávrů, Mikuláš Petruželka S.R.S.A N.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Vala Vávrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Jíry Pejhy položil Vala Vávrů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Pejhy položil Vávrových Vala za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1611 za purg[mistra] Vaňka Spěvákovýho položil Vala Vávrových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1612 za purg[mistra] Jana Kolacie položil Vala Vávrových za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka
1 zl.
Letha 1613 za purgkmistra Jana Kolacie položil Vala Vávrových za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka
1 zl.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Vnučka položil Vala Vávrových za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jíry Vnučka Vala Vávrových položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.

Leta Páně 1616 za purgkmistra Jana Vaškového Vala Vávrových prodal hošták svůj Šimkovi Bednářovi. I ten Šimek nechal toho všeho pustého, purgkmistr a starší prodali to Janovi Majnochovi za 26 zl bez závdanku, platiti má po 1 zl. Ruk[ojmě] Martin Pavelků a Jan Prášek. A což Vala Vávrů měl zaplaceného, to jest Janovi Majnochovi pustil.
f 482a
Letha 1617 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Majnoch položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hložka 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Jiříka Vnučka Jan Majnoch položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Hloška 1 zl.

Pustý